שימוש בויקי בהכשרת מורים: ההשפעה על תהליכי ניהול הידע ועל שביעות הרצון של הסטודנט

Biasutti, Michele and EL-Deghaidy, Heba. "Using Wiki in Teacher Education: Impact on Knowledge Management Processes and Student Satisfaction", Computers & Education; Nov2012, Vol. 59 Issue 3, p861-872.


המחקר הנוכחי מדווח על השימוש בויקי (Wiki) ככלי דידקטי מקוון כדי לפתח תהליכי ניהול ידע בהשכלה הגבוהה ובהכשרת מורים. .

מחקר זה משלב עקרונות קונסטרוקטיביים חברתיים ללמידה שבהם הלומדים פרואקטיביים ושיתופיים דרך תהליכים קוגניטיביים מסדר גבוה יותר.

המחקר נערך בשתי מדינות, איטליה ומצרים, כדי לצמצם את הפער הידוע בספרות המחקר מקצועית , במטרה להציג תהליכי ניהול ידע בתכניות להכשרת מורים.

תהליכים אלה נתפסו כהכרחיים עברו המיומנויות המקצועיות של המורים.

נטען כי תהליכים אלה מאפשרים למורים ועל כן לבתי הספר להתפתח בסביבה גלובלית המונעת על ידי מידע מרושת, בייחוד כאשר גוברת המורכבות של הידע של האדם. זו גם חוויית למידה שבה המורים לומדים כיצד לספק לסטודנטים שלהם מסגרות חינוכיות שבהן אפשר להשתמש בטכנולוגיה.

במהלך המחקר, 27 סטודנטים מצריים ו-36 סטודנטים איטלקיים השתתפו בפעילויות מקוונות ופיתחו פרויקטים בין-תחומיים תוך שיתוף פעולה בהתנסות בויקי בתוך פלטפורמת Moodle.

במחקר נעשה שימוש בנתונים איכותניים ובנתונים כמותיים.

המחברים פיתחו מספר כלים כדי למדוד הן את התהליכים והן את התוצאות של הפעילויות המקוונות שנמשכו חמישה שבועות.

התוצאות מציעות ששימוש בויקי יכול לפתח את תהליכי ניהול הידע של המורים ולספק את שביעות הרצון של הסטודנט בעת שיתוף פעולה בתכנון פרויקטים בין-תחומיים. 

 ראה גם :

הלוך ושוב, מן הקריאה אל הכתיבה ובחזרה: מורים מנוסים לומדים בסביבת ויקי

השימושים המגוונים והפוטנציאל הרב של הוויקי ככלי בתהליכי הוראה, למידה ומחקר- כנס אקדמיית ויקיפדיה השני 2010

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya