שימוש בווידאו ובדיאלוג כדי לייצר ידע פדגוגי: מורים, לומדים וחוקרים מבצעים יחד רפלקציה על הפדגוגיה של שיטות מחקר חברתיות

מאת: Melanie Nind

Nind, Melanie; Kilburn, Daniel; Wiles, Rose. "Using video and dialogue to generate pedagogic knowledge: teachers, learners and researchers reflecting together on the pedagogy of social research methods", International Journal of Social Research Methodology. Sep2015, Vol. 18 Issue 5, p561-576 

מאמר זה מציג גישה חלופית ליצירת נתונים באמצעות דיאלוג רפלקטיבי בין חוקרים, מורים ולומדים. הגישה משלבת אלמנטים של היזכרות תוך שימוש בווידאו ודיאלוג רפלקטיבי בראיונות בקבוצת מיקוד.

הרציונל והאפשרויות נידונו ביחס למטרות של דיון בקבלת ההחלטות הפדגוגית של מורים ובהתנסות של לומדים במגוון פרקטיקות פדגוגיות ובתגובתם לפרקטיקות אלה.

ההקשר הוא מחקר של קורסים קצרים לבניית יכולת בשיטות מחקר מתקדמות במדעי החברה, בייחוד קורסים בנושאים: ניתוח רב-אופני (multi-modal analysis), תוכנה לניתוח נתונים איכותניים בסיוע מחשב, דיגום רב-שלבי (multi-level modelling), וסקירה שיטתית.

המאמר בוחן את האתגרים המתודולוגיים של תפיסת המציאות היומיומית של שיטות הוראה בכיתות עבור מורים ולומדים והאפשרויות של שימוש בדיאלוג לגבי מפגשי הוראה שנצפו כדי להשיג תובנה נוספת לגבי החשיבה והפעולה של האחד על השני.

המאמר מסתכם בלקחים שנלמדו לגבי התהליכים המתודולוגיים והפדגוגיים ובטיעון לגבי הערך של הבאת שיטות והשקפות יחד בדיאלוג יצירתי.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

השוואת ההשפעות של הקלטות אודיו והקלטות וידאו בכיתה על רפלקציה אודות המעשה של מתכשרים להוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya