שימוש בהערכה מעצבת בלמידה מבוססת בעיות ופרוייקטים בתחומי המדעים

Trauth-Nare, Amy; Buck, Gayle. " Assessment "for" Learning: Using Formative Assessment in Problem- and Project-Based Learning, " Science Teacher v. 78 no. 1 (January 2011).

בשל גישת "התלמיד במרכז" המאפיינת את הלמידה מבוססת בעיות ופרויקטים, מסוג based learning (PBL) problem- ו- project-based science (PBS),, קל למורה "לא" לספק לתלמידים משוב מתאים או תמיכה מספקת על מנת לקדם חשיבה ביקורתית. למרות זאת, המחקר הראה ששתי השיטות הנ"ל יעילות ביותר כאשר מוגדרות מטרות לימודיות מתאימות, תמיכה ומשוב מוטמעים כחלק מההוראה, וישנן אפשרויות רבות להערכה עצמית ותיקון(Barron et al. 1998) . אמצעי תמיכה בהוראה ללמידת תלמידים מופיעים בצורות שונות. במאמר זה המחברים מתארים איך ניתן להשתמש בהערכה מעצבת לתמיכה בשיטות למידה מסוג - PBL ו-PBS שיש בהם כדי לאתגר את התלמידים על מנת להגדיל את הישגי התלמידים.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מבקשת לקרוא את את המאמר

  פורסמה ב 25/08/2014 ע״י רותי הראל

  מבקשת לקרוא את המאמר

  פורסמה ב 06/01/2016 ע״י נטע יונה
  מה דעתך?
yyya