שימוש בגוגל דוקס בכיתה: חקר מקרה ברמה מחוזית

מאת: Yim Soobin

: Soobin Yim; Warschauer, Mark; Binbin Zheng. "Google Docs in the Classroom: A District-Wide Case Study", Teachers College Record. 2016, Vol. 118 Issue 9, p1-24.

רקע/הקשר

שילוב מוצלח של טכנולוגיה חינוכית הוא תהליך מורכב המושפע מגורמים רבים. לאחרונה, הן בתוך הן על פני בתי ספר, מחנכים מחפשים פתרונות מבוססי-ענן להתמודדות עם האתגרים של שילוב טכנולוגיה חינוכית במערכות הבית-ספריות שלהם – הערכה באם תכניות אלה ברות-השגה, נגישות ומתאימות היטב לשיפור למידה.

בעוד שהפופולריות של אפליקציות מבוססות-ענן בקרב מוסדות חינוכיים ובקרב תלמידים הולכת וגוברת במהירות בשל מאפייני השיתוף המשופרים, הנגישות ויחס העלות-תועלת שלהן, נעשו מאמצים מועטים כדי לחקור את ההשפעות של אפליקציות מבוססות-ענן אלה במסגרות חינוכיות, בייחוד במסגרות מגיל הגן ועד סיום התיכון.

מטרת המחקר

מאמר זה בוחן כיצד גוגל דוקס (Google Docs), אחת מאפליקציות התוכנה מבוססות-הענן הפופולריות ביותר, משולב בכיתות ללימוד השפה האנגלית בחטיבות ביניים במחוז חינוכי המפעיל יוזמה של מחשבים ניידים. בפרט, חקר מקרה זה מנסה להבין את האתגרים העכשוויים ביישום הכלי השיתופי מבוסס-הרשת ואת האפשרויות שהוא מביא עימו, כמו גם את הגורמים ההקשריים ליישומו במחוז.

מערך המחקר

מחקר איכותני זה מבוסס על גישת התיאוריה המעוגנת בשדה לניתוח נתונים (Grounded theory). על ידי שימוש בעיקר בשיטות של קידוד ראשוני ושל קידוד תמטי, המחברים ניתחו ראיונות, סקרים (שנערכו בקרב 2,152 תלמידים ו-25 מורים), תצפיות בכיתה ומסמכי תלמידים אשר נאספו במהלך שנת הלימודים 2012-2011.

הניתוח חשף שלוש תמות עיקריות (גישה ואפשרות-ביצוע, עלות ושימושיות ומַזְמִינוּת לכתיבה), כמו גם את הגורמים ההקשריים של ביישום גוגל דוקס (ההתמקדות של המחוז במטרות לימודיות ובהתפתחות מקצועית).

מסקנה/המלצות

חקר מקרה זה מציע שההכנסה של כלים מבוססי-ענן נתפסת בידי התלמידים, המורים ופקידי המחוז כהופכת את השימוש בטכנולוגיה לנגיש ונוח יותר, כמגבירה את יחס העלות-תועלת ואת הפרודוקטיביות, והחשוב ביותר, כמספקת מַזְמִינוּת רבה לפרקטיקת הכתיבה והוראתה.

היישום של גוגל דוקס ברמה מחוזית סיפק בו-זמנית גישה רחבה, נגישה וברת-השגה לתלמידים ולמורים, תוך הגברת אפשרויותיהם לשיפור מיומנויות כתיבה באמצעות מאפיינים כגון משוב, היסטוריית תיקונים ובחירות קוראים. המחברים זיהו גם גורמים הקשריים מרכזיים שתרמו לתוצאות רצויות אלה, כגון ההתמקדות של המחוז בשילוב קוריקולרי ובהתפתחות מקצועית.

כאחד מהמחקרים המועטים החוקר את השימושיות והתועלות של סביבות מבוססות-ענן ללמידה במסגרות מגיל הגן ועד סיום התיכון, המחברים מקווים לסייע למחוזות חינוכיים לקבל החלטות מושכלות לגבי אימוץ אפליקציות אלה עבור הוראה. למרות שיש לקחת בחשבון את ייחודיות ההקשר, חקר המקרה חושף את המַזְמִינוּת הבולטת של סביבה מבוססת-ענן עבור למידה בהקשר של יישום ברמה המחוזית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תוספים לגוגל דרייב – תמונת מצב 2015

למידה משמעותית בבי"ס "האיריסים" כרמיאל

מטלה לימודית בעבודת צוות באמצעות גוגל דוקס

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya