שימוש בבלוגים לצרכי למידה

מקור: שימוש בבלוגים לצרכי למידה (עבודת תזה), אוניברסיטת בר-אילן

במחקר נבחנה השאלה המרכזית: "האם בלוג מעשיר את עולמו של הלומד בקורס והאם יש לו יתרונות על כלים אינטרנטיים אחרים ללמידה. לצורך מתן מענה על השאלה הרחבה נבחנו שאלות המחקר הבאות:

האם קיים קשר קודם בין הכרות עולם הבלוגים להתייחסות לשימוש בבלוג בקורס? השערת המחקר הייתה כי קיים קשר שכזה. האם סטודנטים רואים בבלוג כלי יעיל ללימוד לעומת כלי E-LEARNING אחרים? האם סטודנטים לאחר הקורס תופסים את הבלוג ככלי לשימוש לאחר הקורס בתחום ניהול הידע? גם כאן השערת המחקר הייתה שהתשובה חיובית.

 שאלון המחקר בחן את שאלות והשערות המחקר על סמך שאלונים שעסקו בבחינת קורסים מתוקשבים בהיבטים אחרים.

 תוצאות המחקר ששילב בתוכן הן את תוצאות השאלונים והן את בחינת חקר הבלוגים והראיונות אישש את שאלות המחקר 2, ו3, סטודנטים ראו בבלוג כלי יעיל ונוח ללימוד בעיקר מול עצמו אבל גם בהשוואה לכלים אחרים.

עוד נמצא כי סטודנטים תפסו את הבלוגים ככלי טוב לשימוש לאחר הקורס בעיקר בהיבטים של ניהול ידע.

תוצאות המחקר לא אוששו את שאלת המחקר הראשונה ולמעשה עלה כי לא קיים קשר בין הכרות קודמת של עולם הבלוגים לשימוש בבלוגים. הבלוג נתפס ככלי אינטואיטיבי וקל לשימוש גם אצל סטודנטים שלא הכירו אותו קודם לכן. לאור הממצאים הגיע המחקר למסקנה כי התשובה לשאלה הרחבה היא חיובית. בלוג נתפס ככלי המעשיר את עולמו של הלומד בקורס ונתפס ככלי טוב ונוח לשימוש בקורס.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya