שימוש באמונות ודיווחים עצמיים בלימוד חקר בהוראת המדעים בחינוך היסודי הציבורי

מאת: Maria Lucero

Lucero, Maria . Valcke, Martin, Schellens, Tammy. "Teachers' Beliefs and Self-Reported Use of Inquiry in Science Education in Public Primary Schools." International Journal of Science Education. Jun2013, Vol. 35 Issue 8, p1407-1423. 17p.


מאמר זה מתאר השתלמויות מורים בפועל וההתנסות שלהם בלימוד באמצעות חקר בחינוך היסודי הציבורי, באקוודור.
מחברי המאמר רצו לבדוק עד לאיזו רמה מטמיעים המורים פעילויות חקר בהוראת המדעים, מה מידת התמיכה שהם נותנים ואיזה סוג של פעילויות חקר, הם מיישמים.

הועברו ארבעה שאלונים ל-173 מורים. זוהו אמונות גבוהות בנושא הקשר תוכן ועליות מתונות יותר בהקשר ליעילות עצמית. המורים הצהירו בעיקר על הטמעת פעילויות בהבנת החומר, יותר מאשר מניפולציות של נתונים ו/או הגעה למסקנות. הם סגלו לעצמם גישת הנחיה ישירה בניגוד לנתינת חופש פעולה ללומדים ללמוד בדרכם. לבסוף, פיקחו על יצירת השאלות והבחירה של הדרך והפרוצדורה לפתרון, דבר שהפריע להתפתחות תהליך חקר אמיתי.

כשמשווים אמונות של מורים, מצאו מחברי המאמר, שרמות אמונות המורים יוצרות את ההבדל ברמת התמיכה שנותנים המורים לתלמידים. מורים עם אמונת הקשר-תוכן עצמית נמוכה יותר, מבקשים מהתלמידים שלהם לבצע פעילויות חקר עצמיות נמוכות בהשוואה למורים עם אמונת הקשר-תוכן גבוהה יותר. ממצא זה מצביע על כך שמחקר המשך על הטמעת החקר בהוראת המדעים, יביא בחשבון את ההבדלים באמונות בתוכן של המורים. עוד נמצא במחקר זה שהשימוש בתמיכה רבה או מועטה בפעילויות חקר נשארת זהה עבור מורים בעלי אמונה רבה או מועטה ביעילות העצמית שלהם.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?