שימושים באינטרנט בהקשרים בלתי פורמליים חינוכיים: השלכות עבור החינוך הפורמלי

COSTA, SEBASTIANO; CUZZOCREA, FRANCESCA; NUZZACI, ANTONELLA. "Uses of the Internet in Educative Informal Contexts. Implication for Formal Education", Comunicar, Jul2014, Vol. 22 Issue 43, p163-171.

לשימוש במדיה יש תפקיד חשוב בהתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של אנשים צעירים ומהווה חלק גדול מזמנם.

מסיבה זו חשוב להבין את המשתנים התורמים כדי לשפר את השימוש באינטרנט כמקור מידע וידע בהקשרים הפורמליים והבלתי פורמליים.

מדגם של 191 נבדקים נבחן כדי לקבוע הבדלים אופייניים מסוימים בין נבדקים המשתמשים באינטרנט במידה רבה לבין נבדקים המשתמשים באינטרנט במידה נמוכה.

התוצאות מראות שלאנשים המשתמשים באינטרנט במידה רבה יש ציונים גבוהים יותר במאפיינים של פתיחות ושל החצנה.

המחקר מנתח את השימוש באינטרנט בהקשרים בלתי פורמליים כדי לקבוע את התועלת שעשויה לנבוע מהשימוש באינטרנט לחינוך ושעשויה לכלול את הפיתוח של סט מיומנויות ההכרחי כדי להעריך את המידע באופן ניתוחי וביקורתי וכדי לבנות עמדות עצמאיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

מחקר בארה"ב : שילוב יישומי טוויטר בקורס אקדמי מביא למעורבות רבה יותר של הלומדים

טוויטר בהשכלה הגבוהה- סקר בארה"ב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya