שילוב תוכנה מסייעת להבנת סרטי וידאו בהוראת המתמטיקה

מקור:
 
Using supported video exemplars for the professional development of preservice elementary school teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 7(2), pp. 28-41.
 
השימוש בסרטי וידאו המתעדים מצבי למידה בכיתות מתמטיקה לצורך פיתוח מקצועי של מורים ופרחי הוראה אינו דבר חדש, אך כיום ברור כי ללא תמיכה נאותה, פרחי הוראה עשויים להיתקל בקשיים בהבנה של מצבי הלמידה המתועדים בסרטי הוידאו. מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק את שילוב מערכת התמיכה וההנחיה המתוקשבת הפדגוגית כחלק מהתוכנה המציגה את סרטי הוידאו בפני פרחי ההוראה המתמחים בהוראת המתמטיקה. ממצאי המחקר מלמדים כי השילוב המושכל והמתוכנן של התוכנה הנלווית MathStore שיפרה באופן משמעותי את התובנה של פרחי ההוראה לגבי הוראת המתמטיקה בכיתה והתהליכים הנדרש.
  
ראו גם:
 
Davis, R. B., Maher, C.A., & Martino, A. M. (1992). Using videotapes to study the construction of mathematical knowledge by individual children working in groups. Journal of Science Education and Technology, 1(3), 177-189.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya