שילוב של סביבת למידה וירטואלית עם סביבה פיזית בשדה להעצמת הלמידה

מקור: כנס מו"ח 2007, תל אביב
  
סיורים לימודיים באתרים שמחוץ לבית-הספר, כגון: ביקור במוזיאון, פעילות לימודית בבית-ספר שדה, ביקור במפעל או במרכז מבקרים, הינם לרוב אירועים חד-פעמיים, שלא מתלווית להם פעילות מכינה ואין להם המשכיות. שילוב של סביבת לימודים וירטואלית (Virtual Space) עם סביבת לימודים פיזית (Physical Space) עשוי לתת לפעילויות כאלה משמעות מתמשכת, המעשירה הן את תוכנית הלימודים והן את הפעילות החוץ-כיתתית, ומעצימה את תהליך הלמידה. 
 
רמת הנדיב, פארק טבע ובליבו גנים, נמצאת בדרומו של הכרמל, סמוך למושבה זכרון יעקב. רמת הנדיב משלבת מזה שנים שמירה על ערכי טבע הנוף והמורשת עם עשייה קהילתית, מחקר וחינוך. סביבות חיים מגוונות, מחקר אקולוגי מעמיק וצוות חוקרים ומדריכים מיומן, הופכים את רמת הנדיב ל"מעבדת שדה" העומדת לרשות מערכת החינוך הפורמאלי בישראל.
 
הפעילות החינוכית ברמת הנדיב הינה דוגמה למודל פדגוגי, המשלב אתר פיזי שבו מתבצעות פעילויות לימודיות בשדה ואתר אינטרנט תכני-אינטראקטיבי. פארק הטבע הגדול מזמן מגוון גדול של נושאי טבע וסביבה, שעבורן נבנו מודולות לימודיות מתאימות.
 
המודולות מיועדות לתלמידי בתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים, ונקראות בשם חצב - חוקרים צעירים בשדה. תהליך הלמידה בחצב מתחיל במרחב הווירטואלי שבאתר האינטרנט, נמשך באתר הפיזי (ביקור ברמת הנדיב), וממשיך במרחב הווירטואלי גם לאחר הביקור במקום, כשהתלמידים מבצעים בכיתה פעילויות נוספות באמצעות אתר האינטרנט.
 
בשלב הראשון התלמידים פועלים באתר הווירטואלי שבאינטרנט. הפעילות מתבצעת בפרק המבוא של הנושא הנבחר ובפרקי המידע הרלבנטיים לו. באתר גם דפי עבודה ומדריכי שדה לפעילות בשטח, אותם ניתן להדפיס לקראת השלב השני של הפעילות. כל פרקי האתר כוללים פעילויות אינטראקטיביות שיכולות להתבצע בכיתה, לפני עבודת השדה ו/או אחריה, וכולן מלוות במשוב מיידי. חלק מפרקי האתר מאפשרים לבצע סיור וירטואלי מקדים להיכרות עם מרכיבי הסביבה שייבדקו מאוחר יותר בשטח.
בשלב השני התלמידים פועלים באתר הפיזי - חוקרים בפארק הטבע רמת הנדיב. בהנחייה של צוות המדריכים מרמת הנדיב, התלמידים אוספים מידע בשטח ומתעדים אותו בדפי-עבודה מתאימים.
בשלב השלישי התלמידים חוזרים לכיתה ונעזרים שוב באתר הווירטואלי, להסקת מסקנות ולסיכום הפעילות. הם נעזרים בפעילויות האינטראקטיביות שבאתר, שביניהן: בניית מארג מזון או סידור תמונות ברצף נכון. תלמידי היסודי מתבקשים, לסיכום פעילותם, לכתוב כתבה ל"עיתון על רמה" (עיתון חצב המפורסם ברשת) אודות החוויות אותן חוו. הפעילות של תלמידי העל-יסודי מבוססת על אוריינות מדעית-לשונית: קריאת המאמר שבאתר, ניתוח המידע, הגרפים והטבלאות שבו, וזיהוי המרכיבים המאפיינים את שיטת-החקר (מטרות המחקר, ההשערות, התוצאות והמסקנות).
 
כל פרקי חצב כתובים בעברית, מתורגמים לערבית, והשימוש בהם פתוח לכל.
 בהרצאה הודגם המודל הפדגוגי, והוצגו דוגמאות לסוגי הפעילויות הוירטואליות-אינטראקטיביות.
 
כתובת האתר חצב ליסודי:  http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/hazav
כתובת האתר חצב לעל-יסודי: http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/highschool
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya