שילוב מערכת Moodle בפורטל חינוך "חיפהנט"

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים,)  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012


שמואל ארנון (מק"מ – המרכז לקידום המחשוב), לילי זאבי (המכללה האקדמית לחינוך גורדון , גילי בר (המכללה האקדמית לחינוך גורדון)


מילות מפתח: מערכת ניהול למידה, MOODLE , פורטל "חיפהנט", LMS

מערכת Moodle הנה אחת ממערכות LMS הנפוצות, בה משתמשים כיום כ 50- מיליון איש ברחבי העולם (זוסמן, 2010 ). המערכת מציעה מגוון אפשרויות של כלים לניהול תוכן ולניהול כיתה, לתקשורת, ללמידה מרחוק ודרכים להערכה. מערכת Moodle אומצה במערכת החינוך בחיפה כאתר מלווה למידה לזמן שגרה וחירום. על פי דיווחי המערכת השתמשו בחומרים הנ"ל במשך שנה (נכון ל 23.11.11- ) 10,200 תלמידים ו 289- מורים. על הפעילות בחיפה נערכו שני מחקרים נפרדים: כמותי (שאלון עמדות) ואיכותני- פרשני.

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

ראה בטור המידע מצד שמאל , קובץ מצורף הכולל מחקרים נוספים שנערכו בנושא בעיר חיפה

ממצאי שני מחקרים שנערכו בחיפה בנושא שילוב מערכת ניהול למידה Moodle בפורטל החינוך "חיפהנט" (תקציר)
מאת: ד"ר שמואל ארנון – מנהל מק"מ חיפה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya