שילוב למידה ועשייה פדגוגית שיתופית באמצעות וויקי

מושתת על חומר מהספר א. רותם וי. פלד (2007). "לקראת בית-ספר מקוון", הוצאת מופ"ת, בתהליכי הוצאה לאור.
 
הוויקי שייך למחלקת הכלים השיתופיים ברשת תחת הכותרת Web 2.0. הכלי מאפשר יצירת מידע שיתופי, בשיתופיות עם קבוצת משתמשים המונים אחד עד אינסוף. הוויקי הוא כלי שצפוי לחולל מהפכה של ממש בהוראה ובלמידה, כי זו פעם ראשונה שניתן לאמר בביטחון שהכללת השיתופיות בלמידה איננה קלישאה של כנסים ומאמרים בחינוך, אלא מציאות הקורמת עור וגידים לעיננו ממש. הוויקי הוא מצבור דפי ווב באתר ייעודי שניתנת בהם הרשאה לעריכה, להוספה ולהשמטה לכל משתתף בו.
 
·                  וויקי-כיתה -סביבת עבודה כיתתית בסביבה מקוונת. פעילויות של למידה אישית ושיתופית המורכבות מהבנייה שיתופית של מידע, כמו גם ביטוי אישי.
·        תוצר אישי - טכנולוגיית הוויקי לתלמידים מאפשרת בקלות ובפשטות: (1) לכתוב; (2) לערוך; (3) להגיש את התוצר הלימודי באופן מידי כשכל שלוש הפעילויות האלה מתבצעות בקלות, שלמורים מתחילים היא נראית קלות בלתי נסבלת, ואלה שהתנסו בפועל - קלות מבורכת!. 
·                  עריכה קבוצתית - אחת הדרכים ליישום תוצר לימודי משותף היא לתת לכל קבוצה דף ויקי שעליו יכתבו את העבודה שעליהם להגיש בסיום התהליך. בנוסף מומלץ להקצות לכל אחד מחברי הקבוצה דף אישי (גם אם אינו חסום לאחרים בפועל, אלא על ידי הסכמה בלבד) שיאפשר לו לאסוף מידע ולפתח רעיונות, ולכשיבשילו יעביר אותם לסביבה המשותפת בקלות.
·                  דרכי יישום - סביבת הוויקי נוחה לאיסוף מידע מקבוצה של תלמידים ולריכוזו בגלל הקלות שבה ניתן לערוך דף ויקי 
·                  איסוף מידע והצגתו
·                  לימוד השפה ושיפורה - הסביבה המקוונת היא סביבה המרחיבה את אפשרויות לימוד השפה. ניתן לנצל את סביבת הוויקי כדי ללמד כתיבה ושפה, ולא להשלים עם העיוות המתרחש בשפה כתוצאה מהתקשורת המידית בסביבה מקוונת.
·             חיבור ספרי לימוד שיתופיים- קיימים כיום (2007) מיזמים חשובים למערכת החינוך כוויקי-ספר בשפות שונות. וויקי-ספר הוא מיזם רב לשוני ליצירת ספרי לימוד ומדריכים חופשיים, שיתופיים ומהימנים שכל אחד ואחת יכולים לתרום ליצירתם ולפיתוחם
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya