שילובם של כלי עזר מקוונים בהוראה בכיתות מדעים בחטיבות הביניים והשפעתם על תהליך הלמידה

מאת: Robin H. Kay

Robin Kay . "Examining the Effectiveness of Web-Based Learning Tools in Middle and Secondary School Science Classrooms ," Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects Volume 7, 2011


Robin Kay ,University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario, Canada

 

המאמר בוחן את שילובם של כלי עזר מקוונים בהוראה בכיתות מדעים בחטיבות הביניים והשפעתם על תהליך הלמידה. לפי מסקנות המאמר, יכולתם של תלמידים לזכור, להבין, ליישם, לנתח ולהעריך השתפרה בעקבות הכנסת עזרי למידה מקוונים, והן התלמידים והן המורים העריכו את השפעתם לטובה.

Examining the Effectiveness of Web-Based Learning Tools in Middle and Secondary School Science Classrooms


דרך: עלון מיט"ל , נובמבר 2011

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya