שיטת חקר המקרים בהכשרת מורים כדרך לטיפוח קבלת החלטות

מקור וקרדיט:
 
Ray Heitzmann ."Case study instruction in teacher education: opportunity to develop students' critical thinking, school smarts and decision making." Education 128.4 (Summer 2008),  p523.


שיטת חקר המקרים בהכשרת מורים (case study)  אינה חדשה במהותה אבל מרכזיותה גדלה בתקופה האחרונה נוכח החשיבות הפדגוגית שמערכות חינוך מייחסות לטיפוח חשיבה ביקורתית וליכולת קבלת החלטות מושכלת בכיתה.

ההתעניינות המחודשת בשילוב שיטת חקר המקרים בהכשרת מורים היא גם תולדה של מדיניות פדגוגית בהשכלה הגבוהה בארה"ב להגביר את השילוב של חקר מקרים מעבר לרפואה ולמשפטים גם בתחומי מדעי הרוח והחברה.

המאמר מתאר את היישום של שיטת חקר המקרים בתחומי הכשרת המורים באוניברסיטת  וילהנובה ליד פילדלפיה בארה"ב. בשיטת חקר המקרים יש חשיבות רבה לתכנון מראש של שאלות הרקע המנחות לפני הצגת המקרה בפני הסטודנטים . המאמר מציג את עקרונות הצגת הנושא והתסריט הנכון  ואת תהליך קבלת ההחלטות הפדגוגי של הסטודנטים להוראה עפ"י השלבים המפורטים במאמר .

המאמר המלא מצורף כקובץ WORD  מצד ימין .

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?