שיטות מדידה אינטגרטיביות : עץ הערכים החינוכי במערכת החינוך בירושלים

שימוש בכלי מדידה והערכה מתקדמים, כמו "עץ הערכים" שפותח בעיריית ירושלים מציג בצורה ממוקדת את מצבו של בית הספר בתחומים ערכיים, ניהוליים ופדגוגים ויכול לתת תמונה ברורה יותר להורים - שברובם אינם אנשי חינוך. העץ, אשר שימש עד היום בעיקר את המנהלים וסייע בידם לקבל תמונה רחבה יותר והחלטות מושכלות יותר בבית ספרם, הופך פתוח לציבור ומאפשר גם להורים, לראשונה בישראל, לקבל מידע חיוני על המצב בבית הספר -באופן מוחלט ובאופן יחסי לבתי ספר דומים. כדי להמעיט בעיוותים, בכל מדד שיפורסם על בית הספר יוכל המנהל להוסיף ולפרט בהסבר מילולי.

בשנים האחרונות הפעילה מערכת החינוך העל יסודי הממלכתית והממלכתית-דתית בירושלים, ביוזמתו של ניר ברקת, מודל המודד ומעריך את בתי הספר במגוון תחומים המחולקים לשלוש קטגוריות: חברתי-ערכי, ניהול והוראה והישגים. המערכת מציגה למנהלי בית הספר את התחומים בהם הם צריכים להשתפר ובנוסף מאפשרת לעירייה לבחון את הקצאת המשאבים בהתאם למצב הספציפי של כל בית ספר.

החידוש המשמעותי במודל הוא בכך שהוא אינו מסתפק במדדי ההישגים של הבגרות והמיצ"ב אלא מפתח מדדים לבחינת הרמה החברתית-ערכית ורמת הניהול וההוראה של כל בית ספר. לשם כך, מתבצע סקר מקיף בין ההורים על שביעת רצונם מבית הספר ובמקביל בודקת עיריית ירושלים מדדים ערכיים כדוגמת אחוז הגיוס לצה"ל, אחוז התלמידים בתנועות נוער, המעורבות החברתית ורמת האלימות בכל בית ספר.

החידוש השני של המודל הוא בכך שהוא מתנהל בשקיפות מלאה כלפי ההורים, כך שכל הורה יכול לקבל את מכלול הנתונים על כל בית ספר בעיר. ביחד עם מהלך של פתיחת אזורי רישום לבתי ספר בירושלים, מאפשרת המערכת לכל הורה לבחון ב"עץ הערכים" את העמידה של בית הספר במדדים השונים ובהתאם לכך לרשום את ילד .

ראה גם :
הורים, מורים ותלמידים – מעכשיו כל אחד יוכל לראות את הנתונים שמוצגים ב''עץ הערכים'' של בתי הספר

עוזרים להורים לבחור: עיריית ירושלים תפרסם דירוג של כל בתי הספר בעיר

ברקת: "אני מאסכולה שחושבת שיש לאפשר שקיפות בחינוך"

רק מדידה והערכה מורכבת וחכמה, הנעשית בשיתוף בתי הספר וההורים, היא מפתח למערכת חינוך איכותית שמצליחה לעמוד במחויבותה לדור העתיד של המדינה ( ניר ברקת) .


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    עץ הערכים – עיריית ירושליםהשם לדעתנו אינו מתאים לתוכן באתרעדיף לתת שם ברור כגון: מדדי השוואה בין בתי הספר התיכוניים בעיר

    פורסמה ב 10/04/2014 ע״י מש' בן ישי
    מה דעתך?
yyya