שיטות הערכה של למידה מתוקשבת: פרויקט Open mentor באנגליה

מאת: Jan Rae

למצגת אודות Open mentor - ראו קובץ מצורף מימין.

מערכת המידע Open mentor אשר פותחה במהלך 2004 ע"י האוניברסיטה הפתוחה באנגליה מייצגת פתרון מערכתי שיטתי לבעיית ההערכה של למידה מתוקשבת.
מדובר על כלי עזר מתוקשב התומך במרצים ובמנחים המלמדים מרחוק ומאפשר להם לגבש ביעילות רבה יותר רפלקציה לגבי הערכת הלומדים בקורס מתוקשב ומשובים מצטברים.
מערכת המידע המתוקשבת מסוג Open mentor מאפשרת למרצים לקבל ולצבור מחוונים מלאים של דרוג משובי הסטודנטים והלומדים בקורס לגבי דרכי ההוראה.
המחוונים מצביעים על התפלגות הבעיות על סמך הערות ומשובי הסטודנטים וגם נותנים תמונה על יעילות השאלות המנחות של המרצה על סמך התיעוד המלא של משובי הלומדים.
המחוונים המצטברים מסייעים למרצים ולמנהלי הקורסים לזהות בקלות רבה את אזורי המצוקה והמצבים הטעונים שיפור בקורס ולהיערך מבעוד מועד לתיקונם ולשיפור האסטרטגיות שלהם.
המערכת משמשת גם באוניברסיטאות הבריטיות בין היתר כמאגר ידע פדגוגי מצטבר המסייע להכשרת מנחים מתוקשבים ללמידה מרחוק.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya