שוויון מגדרי בלימודי תואר ראשון: להביט מעבר לדיכוטומיה של מקצועות מדעים/לא-מדעיים על מנת למצוא תשובות בנוגע להשתתפות נשים

Ganley, C. M., George, C. E., Cimpian J. R., Makowski M. B. (2018). Gender equity in college majors: looking beyond the STEM/non-STEM dichotomy for answers regarding female participation. American Educational Research Journal, 55 (3), 453–487. DOI: 10.3102/0002831217740221

רבים הם החוגים לתואר ראשון השייכים לתחומי המדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה בהם שיעור הנשים הלומדות נמוך. ישנם מספר חוגים לא-מדעיים, כגון פילוסופיה, בהם המצב דומה. המאמר מבקש לבחון כיצד סטודנטים תופשים את המקצועות הנלמדים במסגרת לימודי תואר ראשון והאם התפישה שקיימת הפליה מגדרית נגד נשים בחוגים מסוימים אכן מנבאת הבדלים מגדריים בחוגי הלימוד. מן המחקר עולה שהמנבא הדומיננטי לאיזון מגדרי בחוגים לתואר ראשון אינו היות המקצוע מדעי או לא-מדעי, אלא שילוב של מאפיינים שונים של המקצוע, כגון האם המקצוע נתפש כמתמטי, מדעי, מסייע לאנשים או יצירתי.

נמצא למשל, שבחוגים לתואר ראשון בעלי אוריינטציה מדעית ממוצעת ואוריינטציה מתמטית גבוהה(כגון החוג למתמטיקה או ארכיטקטורה) ישנם כ-15% יותר גברים מנשים ואילו בחוגים בעלי אוריינטציה מתמטית ממוצעת ואוריינטציה מדעית גבוהה (כגון ביולוגיה) היו כ-11% יותר נשים מגברים. תוצאות המחקר מצביעות על כך שהבדלים מגדריים ברישום לחוגי תואר ראשון אינם נובעים מהשתייכות החוג לאשכול מקצועות מדעיים או לא-מדעיים אלא תלויה במאפייני המקצועות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

עידוד מעורבות בנות ובנים בלמידת מתמטיקה ומדעים: מחקר משולב שיטות

מגדר וטכנולוגיה בחינוך - רשימה ביבליוגרפית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפית

yyya