שבע תכונות למקסם את ההשפעה של מערכי השיעור ותכנון ההוראה שלכם

"Seven Qualities to Maximize the Impact of Your Lesson Plans", eyeoneducation.com/Blog, February 12, 2013.

 

בספרו "לסייע לתלמידים להניע עצמם: תשובות מעשיות לאתגרים בכיתה", משלב Larry Ferlazzo בין התפתחות האוריינות עם שיעורים קצרים בכיתה בנושאים כגון: שליטה עצמית, אחריות אישית, והתמדה. 

במאמר זה , המחבר משרטט שבעה אלמנטים  אותם מורים כולים לשלב במערכי השיעור שלהם כדי למקסם את הצלחתם.


1. מבוא אסטרטגי

מבוא אסטרטגי לשיעור כולל מספר היבטים:

- חדשנות: משכו את תשומת הלב של התלמידים על ידי הצגת מידע, נושא, או שיעור בדרך שונה.

- רלוונטיות: ספקו הצעות ברורות לגבי כיצד התלמידים יוכלו להעביר את מה שהם לומדים להיבטים אחרים של חייהם.

- הוראות בכתב ובעל-פה: כאשר התלמידים שוכחים מה לעשות, המורים יכולים להצביע על ההוראות במקום לחזור עליהן.

- הדגמה: הדגימו באופן ברור את תהליך החשיבה שלכם, והראו לתלמידים דוגמאות מעבודות של תלמידים אחרים.

- הפעילו ידע קודם: הזכירו לתלמידים איך מה שהם עומדים ללמוד קשור למה שהם למדו קודם לכן.

- תרגום: בקשו מהתלמידים "לתרגם" מושגים חשובים במלים שלהם.


2. תנועה

יצירת הזדמנויות עבור התלמידים לנוע במהלך השיעורים יכולה להיות מוצלחת.
התלמידים יוכלו לנוע כדי לעבוד עם שותף, או לעבוד בקבוצה קטנה על פרויקט במשך זמן ארוך יותר.


3. בחירות

בחירות של התלמידים כוללות לשאול אותם עם מי הם מעדיפים לעבוד, לאפשר להם לבחור אילו אסטרטגיות קריאה הם מעוניינים להפגין, לאפשר לתלמידים לבחור היכן הם רוצים לשבת במהלך עבודה בקבוצות קטנות, או שיינתנו להם שתי אפשרויות או יותר לכתיבה.


4. צמצמו את ההרצאה ומקסמו את הלמידה השיתופית

עבודה בקבוצות קטנות היא צורת העבודה הטובה ביותר, כאשר הגודל המקסימלי הוא קבוצות בנות שלושה עד ארבעה תלמידים.
המחבר מעדיף לדבוק בעבודה בזוגות במהלך רוב שנת הלימודים, ולעבור לעבודה בקבוצות בנות שלושה תלמידים ברבע האחרון של השנה לאחר ששה חודשים שבהם התלמידים התנסו בתהליך עבודה בקבוצות.


5. זמן המתנה

הזמן הממוצע בין השאלה ששאל המורה לבין התשובה שענה התלמיד הוא שנייה אחת.
מחקרים רבים מראים שהאיכות והכמות של תשובות התלמיד עולה כאשר זמן ההמתנה בין השאלה לתשובה עולה לשלוש עד שבע שניות.


6. הנאה

משחקים הם כלים טובים לסקירה, ויכולים לתפקד כהפסקה מהירה בת שלוש דקות או כזמן מעבר.


7. משוב

נמצא שאם התלמידים מצפים לקבל משוב "מהיר" – תגובה מילולית או כתובה של המורה זמן קצר לאחר שעבודתם הושלמה- איכות עבודתם עולה.קישור למאמר באנגלית

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שמחתי לקרוא את הנקודות הפשוטות והישימות הנראות מאו רלוונטיות גם במקרה שלהכשרת המדריכים בעמוצה שלי, העסקת בחינוך בלתי פטרמאלי דווקא, ובדרכים שחייבות להיות יצירתיות אך פשוטות מאוד, תודה!

    פורסמה ב 30/03/2013 ע״י נחום כץ
    מה דעתך?
yyya