שביעות רצון מתכנית ההכשרה במכללת אורנים ותרומת ההכשרה להשתלבות הבוגרים בעבודה – מחקר הערכה

המחקר מתמקד בשאלה כיצד מעריכים בוגרים וסטודנטים בפועל במכללת אורנים את ההכשרה שקיבלו במכללה. שאלה נוספת שנבחנה בדקה את מידת שילובם במקצוע ההוראה של הבוגרים, את תרומת ההכשרה להצלחתם במקצוע ואת תפיסתם את מהות מקצוע ההוראה.

כלי המחקר היו שאלונים שחוברו בהתאם לשתי שאלות המחקר. הניתוח התבצע בתוכנת SPSS כמו כן נעשו ניתוח תוכן לתשובות שהתקבלו לשאלות הפתוחות. אוכלוסיית המחקר כללה בוגרי אורנים מהשנים 1996 – 2002 וסטודנטים סדירים (שנה ד') ממסלולים שונים שלמדו במכללה בשנת ב-2002.

בין הממצאים: (א) שביעות הרצון מנושאי הלימוד, מיחס המורים, מיכולת ההתמודדות עם קשיים בזמן הלימודים ומהאפשרות לתת למורים משוב הייתה גבוהה בקרב הבוגרים יותר מאשר בקרב הסטודנטים; (ב) מאפייני הלימודים נתפסו באופן דומה בשתי הקבוצות,  בשתי הקבוצות ניכר כי מאפייני הלימודים קשורים בהעשרה אינטלקטואלית ובהשקעה בעתיד; (ג) בתחום החברתי נמצא כי הבוגרים חוו במהלך לימודיהם מפגשים חברתיים מעניינים בשיעור כפול מזה של הסטודנטים; (ד) הבוגרים חשו שיש להם שליטה טובה יותר בדיסציפלינה והסטודנטים – בתחום הפדגוגי; (ה) הבוגרים חשו כי ההכשרה סייעה בידם בהתמודדות עם בעיות משמעת בעוד שהסטודנטים ראו תרומה בגיבוש תפיסת המקצוע, בהיכרות עם מאפיינים פסיכולוגיים ובמודעות לכללי אתיקה מקצועית.  ככלל, נמצא כי ככל שחולפות השנים מסיום ההכשרה, הנכונות להמליץ על המכללה כמודד טוב להכשרת מורים עולה בצורה משמעותית.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מן הראוי לבצע מחקר עם אורך נשימה. מה קורה עם בוגרים משנים רחוקות? מלמדים עדיין?בכלל? האם הרגישו מוכנים לשטח?האם קיים הבדל בתחושות בוגרים טריים מול ותיקים?

  פורסמה ב 20/02/2005 ע״י הררי שושנה

  תודה על התעניינותך במחקרנו. אשמח אם תצרי עימי קשר לכתובת הנ"ל "ונשוחח". כל טוב, לילך

  פורסמה ב 22/02/2005 ע״י לילך לב ארי
  מה דעתך?
yyya