שבוע עבודה מעשית במכללה האקדמית בית ברל: התנהלות, תרומות וקשיים

מקור: שבוע עבודה מעשית במכללה האקדמית בית ברל: התנהלות, תרומות וקשיים. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

מטרתו של מחקר זה היא לבדוק את האפקטיביות של שבוע עבודה מעשית ולענות על השאלה האם להמשיך ולקיים שבוע זה. המחקר התמקד בבדיקת עמדות של כל הנוגעים בדבר: ראשי מסלולים, סטודנטים, מדריכים פדגוגיים ובעלי תפקידים במכללה. ממצאי המחקר המבוססים על שאלונים וראיונות, מעידים על הסכמה גורפת בקרב הנבדקים שיש להמשיך ולקיים התנסות מרוכזת במתכונת של שבוע עבודה מעשית.

מעבר לתשובה החיובית לשאלת המחקר, ממצאי המחקר תורמים להבנת ההתנהלות של שבוע עבודה מעשית, מהות התרומות והיעדים שניתן להשיג באמצעותו. התרומה המשמעותית היא העמקת ההכרות של הסטודנט עם ההיבטים המערכתיים והמורכבות של מקצוע ההוראה, העמקת ההתנסות בהוראת תחום הדעת ושכלול של מיומנויות ההוראה, וכן חיזוק הדימוי העצמי המקצועי ובדיקה של מידת ההתאמה למקצוע ההוראה. לצד התרומות זוהו גם מספר קשיים שנוגעים בעיקר לעומס, ללחץ ולאינטנסיביות של השבוע וכן קשיים הנובעים מבעיות של תכנון וארגון המשימות הייחודיות של שבוע זה.
על בסיס ממצאי המחקר גובשו מספר המלצות לפעולה והמלצות הקשורות לפריסה דיפרנציאלית של שבוע ההתנסות על פני שנות הלימוד ולהבדלים בין המסלולים. כמו כן פותח מודל המארגן נושאים אלו ואשר יכול לשמש כנקודת מוצא להבניית מטלות הוראתיות ותכנון טוב יותר של שבוע עבודה מעשית בעתיד.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya