רשתות למידה וידע מבוזר

מקור

Learning Networks and Connective Knowledge

 Stephen Downes איש האשכולות בתחומי החינוך המתוקשב לא נחלרגע. לאחרונה גיבש דאוונס כמה וכמה מרעיונותיו ותפיסותיו בתחומי הלמידההמתוקשבת לכדי נייר עמדה בהיר ומעניין.בנייר העמדה המעניין שלו מציג דאוונס את החשיבה המתקדמת כיום לגבי למידה מתוקשבת המבוססת עלהגמשה רבה יותר של סביבות הלמידה שצריכות להיות מותאמות לצרכי המשתמש הלומד. הידעהמועבר על ידנו בלמידה מתוקשבת הוא ידע מבוזר והוא פועל יוצא של תפיסת הקישוריותהאנושית ( (Connectivism). כלומר, הידע בכל תחומי הדעת אינו ממוקם במקום נתון אלא מבוססעל רשת קשרים מסתעפת המתהווה תוך כדי התנסות או אינטראקציה עם קהילה נתונה (קהילתמעשה או קהילת לומדים). רכיב מרכזי שני בחשיבה של Downes הוא הצורך לטוות את מארגהקשרים סביב לומד בעל העצמה רבה יותר אשר חושב על אינטראקציה בדרך אחרת שאינה בהכרחהיררכית. כלומר, יש לקחת בחשבון כי הלומדים כיום מגיעים יותר ויותר מסביבותה-WEB.20  והם מחפשים את מארג הקשרים, השיתוף והיצירה והם תרים אחרי פעילויותמשמעותיות בלמידה ולא בשליטה. 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya