רווחת המורה במהלך מגפה: לשרוד או לשגשג?

 Dabrowski, A. (2020). Teacher wellbeing during a pandemic: Surviving or thriving? Social Education Research, 2(1), 35–40

מקצוע ההוראה הוא אחד המקצועות הכרוכים בלחצים רבים. מורים חווים מתחים ביחסים עם תלמידים והורים והם פועלים במערכת המשתנה ללא הרף. בנוסף לכך, מורים רבים עובדים בסביבות שאינן תומכות ואף עוינות לרווחתם. ואכן, לעתים קרובות מורים נוטים להעריך את רווחתם כנמוכה ביחס למקצועות אחרים. מעבר לכך, שחיקה, מתח ועייפות צוינו כמשפיעים רבות על מעורבותם של אנשי חינוך ועל איכות החינוך שהתלמידים מקבלים.

למרות שמקצוע ההוראה כבר עומד בפני אתגרים ולחצים ייחודיים, מגפת הקורונה, הסגרים וההוראה מרחוק יצרו מתחים נוספים. מתוך הכרה בתרומה של המורים ובהשפעה שיש להם על למידת התלמידים, מאמר זה מבקש להצביע על החשיבות של יצירת תנאים התומכים ברווחת המורים במהלך משבר הקורונה ולאחריו.

אנשים, לא פדגוגיה

רוב יוזמות ההתערבות שנועדו לקדם את רווחת המורה מתמקדות ברווחה של המורה האינדיבידואל (למשל, התערבויות המבוססות על פסיכולוגיה חיובית שואפות לטפח דפוסי חשיבה חיוביים). יוזמות אלה לא לוקחות בחשבון את הצורך בהתערבות ברמה הארגונית ובאופן המכיר במורכבויות התרבותיות של בתי הספר. יש צורך לתמוך במערכות יחסים פנימיות בתוך ההקשר הבית ספרי הרחב יותר ולגשר בין האישי והבינאישי במקום להתמקד בשינוי ברמה האישית. רווחת המורים צריכה להיות חלק ממרקם בית הספר ומחזונו.

 

האפשרויות בחינוך בעקבות המגפה

מגפת הקורונה יצרה אתגרים חסרי תקדים עבור בתי ספר, מורים ותלמידים. עם זאת, המגפה הביאה איתה גם הזדמנויות ליצירתיות וחדשנות. עם היציאה מהסגרים יש לבתי הספר הזדמנות לבנות מחדש קהילות, ליצור נורמליות חדשה שבה יכולות להיווצר שותפויות בין מורים, משפחות וקהילות. משבר זה מאפשר הזדמנויות לפיתוח תקשורת מכבדת ורלוונטית בין מורים למשפחות, אשר יכולה ליצור מערכות יחסים מתמשכות מעבר למפגשים פנים-אל-פנים. טיפוח מערכות יחסים כאלה מאפשר למורים ולהורים לפעול ביחד למען שיפור הישגי התלמידים.

רווחה אינדיבידואלית קשורה בבריאות הקהילה ובאינטראקציות שמקיים הפרט עם אחרים. בתקופת הקורונה נחלשה תחושת הקשר והשייכות בשל הריחוק החברתי. ניתן להקל על הקשיים הנוכחיים באמצעות התמקדות בטיפוח מערכות יחסים תומכות עם תלמידים, הורים ועמיתים. תמיכה במערכות יחסים בהקשר הבית ספרי הרחב הוא המפתח, שכן כאשר המערכת עצמה שהיא חלק מהבעיה מותירה מבנים בסיסיים ללא שינוי, ביצוע שינוי באינדיבידואלים לא יפתור את הבעיה. לפיכך צריכים קובעי מדיניות לערוך שינויים עבור מורים ולא למורים. 

מגפת הקורונה תמשיך להשפיע על חינוך הילדים, ועלינו לזכור כי הפערים בהזדמנויות הלמידה אינם אשמתם של אנשי חינוך, אלא זוהי בעיה רחבה יותר של אי שוויון במערכות החינוך. על מנת לתמוך ברווחת התלמידים ולחזור להתמקד בשיפור הישגי התלמידים, חשוב להכיר ברווחת המורים ולטפל בה בדחיפות. יש להזמין אנשי חינוך להיות חלק מדיון רחב יותר על האופן שבו בתי ספר, מורים והורים יכולים לצאת ממשבר הקורונה חזקים יותר. המורים היו חשובים הרבה לפני משבר הקורונה, אבל נדרשה מגפה על מנת להכיר בתרומה של אנשי החינוך ובאתגרים איתם הם מתמודדים.

 למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא רווחה נפשית 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya