רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות: מסמך המלצות 2018

ג'יוסי, ו' וזלמנסון לוי, ג' (2018). רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות: מסמך המלצות 2018. תל אביב: האגודה לזכויות האזרח

 

על פי נתוני המועצה להשכלה גבוהה מ-2018, שיעור הסטודנטים הערבים בשנת הלימודים תשע"ז עמד על 24% במכללות להוראה, ועל 20% בחוגים למדעי הרוח ולחינוך באוניברסיטאות.

האגודה לזכויות האזרח בישראל הוציאה נייר עמדה במטרה לקדם את החיים המשותפים המשמעותיים והשוויוניים של יהודיות/ ים וערביות/ים בקמפוסים אקדמיים העוסקים בחינוך ובהכשרת מורות ומורים.

למסמך המלא

לקריאה נוספת

סטודנטים ערבים לתואר שני במכללה להוראה: אורחים או אורחים רצויים?

חינוך נגד גזענות בהכשרת מורים ומורות – נייר עמדה

המסמך מציג ידע תיאורטי על רב תרבותיות וחינוך-רב תרבותית; יחסי כוח בין רוב ומיעוט (יהודים וערבים באקדמיה ובמכללות להכשרת מורים); ו-23 המלצות לפעילויות, תכניות ויוזמות במרחב המשותף של ערבים/ות ויהודים/ות באקדמיה בתחום הכשרת המורות/ים.

עם ההמלצות הבולטות ניתן למנות:

 • הגדרת קורסים כקורסי דיאלוג העוסקים בקונפליקט.
 • פיתוח קורסי דיאלוג בשילוב אמנויות.
 • קורסים המאפשרים לימוד של מודלים לחיים משותפים.
 • קורסים כלליים העוסקים ברב-תרבותיות ובחינוך נגד גזענות.
 • שילוב מאמרים וספרים של חוקרים וחוקרות ערבים בסילבוסים.
 • פיתוח הכשרת מרצות ומרצים לעבודה בקבוצות מעורבות.
 • הנכחה והנגשה של המרחב הציבורי בשפה הערבית.
 • התאמה של קורסי הכנה בעברית לסטודנטים ערבים.
 • לימוד השפה הערבית לדוברות ודוברי עברית.
 • יצירת לוח אקדמי משותף הכולל חגים ואירועים של כל הדתות והקהילות.
 • היכרות של הסגל האקדמי והסטודנטים/ות עם מערכת החינוך הערבית.
 • הקמת מרכזים ייחודיים העוסקים בחיים משותפים.
 • ריכוז הנושא ויצירת כתובת לפניות.
 • ייצוג ערבים ביחידות השונות ובצוותים האקדמיים.
 • הענקת מלגות ייחודיות לעיסוק בתחום היהודי-ערבי ולקידום סטודנטים ערבים.

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya