ראש החץ ו"היד החמה": (זה לא סיפור אינדיאני): סיפורים על תקשוב והכשרת מורים

"ראש החץ" ו"היד החמה"
(זה לא סיפור אינדיאני): סיפורים על תקשוב והכשרת מורים
עורך: אמנון גלסנר
רפי דודזון, תרצה לוין, יצחק קורן, אברהים אלבדור, יעל גושן וליאור סולומוביץ'
הוצאת מכון מופ"ת , 2012

מטרת הספר היא לאפשר לקוראים ללמוד על שילוב התקשוב בחינוך בכלל, ובהכרת סטודנטים להוראה במכללה בפרט. מחברי הספר, אנשי חינוך מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי וחברי מיח"ם (מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות במכללה), בחרו להתמקד בתיאור נרטיבי על בסיס התנסויותיהם האישיות בתחום ולשתף את הקורא במקורות ההשראה לגיבוש התפיסות והרעיונות התאורטיים שבבסיס עשייה זו. באמצעות הספר הם מבקשים לחשוף את הסיפור של מיח"ם כמרכז למידה ועשייה ייחודי שנבט וצמח במכללה.

המבוא מתאר את תהליך העבודה של כתיבת הספר ודן במשמעותו מנקודת המבט האישית והחווייתית של מחבריו. בפרק הראשון מתוארים בקצרה ההיסטוריה, המבנה, הפעילויות והיעדים של מיח"ם. הפרקים הבאים מתעדים את הקולות ואת הסיפורים האישיים של הכותבים בהתמודדותם עם שילוב התקשוב בעבודתם הפדגוגית.

הספר מדגיש את החשיבות של האמפתיה וההבנה שיש לגלות כלפי אלה המבקשים לפתח ולהטמיע אמצעים מתוקשבים בלמידה והוראה במציאות מורכבת המציבה אתגרים רבים. מיח"ם מתואר כ"ראש חץ" בתהליכי הכשרה והטמעת תקשוב בחינוך תוך הדגשת הצורך ב"יד חמה" המושטת לעבר מורים ומורי מורים. הספר מעשיר את השיח בתחום הכשרת מורים בכל הקשור בשימוש משמעותי בתקשוב לתהליכי הוראה ולמידה באמצעות סיפורים אישיים של אנשים העוסקים בתחום לאורך שנים.
ד"ר יגאל רוזן מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

תיאור הספר מצורף בטור המידע מצד שמאל , "חומרים נוספים"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya