קידום מעורבות בקורסים מקוונים: אילו אסטרטגיות אנחנו יכולים ללמוד משלושה קורסי MOOC מוערכים מאוד

מאת: Khe Foon Hew

Khe Foon Hew. "Promoting engagement in online courses: What strategies can we learn from three highly rated MOOCS", British Journal of Educational Technology. Mar2016, Vol. 47 Issue 2, p320-341.

אף על פי שהמחקר בעבר חיפש לזהות את הגורמים למעורבות סטודנטים בקורסים מקוונים מסורתיים, שתי שאלות נותרו ללא מענה ביחס לקורסים המקוונים הפתוחים וההמוניים (MOOCs): האם הגורמים היכולים להשפיע על מעורבות סטודנטים בקורסים מקוונים מסורתיים חלים גם על קורסים מקוונים שהם פתוחים והמוניים? אילו גורמים מחשיבים סטודנטים כחשובים במונחים של היכולת הנתפסת שלהם לקידום התנסות למידה מקוונת משביעת רצון או המערבת אותם?

כדי להתייחס לשאלות אלו בדיוק, מאמר זה מדווח על חקר מקרה של שלושה קורסי MOOC מוערכים ביותר בדיסציפלינות של שפות תכנות, ספרות, אמנות ועיצוב. תוך שימוש בגישה של שיטות מעורבות המשלבת תצפית על משתתפים עם ניתוח של נתוני רפלקציה מ-965 משתתפים בקורס, מאמר זה מבקש להבין את הגורמים העומדים מאחורי הפופולריות של קורסי MOOC אלו. 

נמצאו חמישה גורמים המפורטים להלן, המדורגים במונחים של חשיבות:

  1. למידה הממוקדת בבעיה עם תיאורים מפורטים וברורים,
  2. נגישות ותשוקה של המנחה,
  3. למידה פעילה,
  4. אינטראקציה בין העמיתים,
  5. שימוש במשאבי קורס מסייעים.

 

במאמר נידונות גם אסטרטגיות התכנון הספציפיות הקשורות לכל אחד מהגורמים. אסטרטגיות אלה יכולות לספק הכוונה מועילה עבור מנחים והן נושא כדאי לתיקוף ניסויי נוסף.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הנעה ללמוד בקורסים מקוונים הפתוחים להמונים: בחינת היבטים של שפה ומעורבות חברתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya