קידום ההבנה הרגשית-חברתית של הילד באמצעות תיווך הורי בעת קריאת ספרים

יערה פיין, דורית ארם ומרגלית זיו. " קידום ההבנה הרגשית-חברתית של הילד באמצעות תיווך הורי בעת קריאת ספרים: תכנית התערבות בקרב ילדי גן ממיצב נמוך", כתב העת מגמות, פברואר 2014 , כרך מט , מס' 3, עמודים 445-415.

המחקר בחן את המידה שבה ניתן לקדם שיח מנטלי בין הורים לילדי גן ממיצב חברתי־כלכלי נמוך, באמצעות תכנית התערבות המעודדת התייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים בעת קריאות חוזרות של ספרים.

המחקר השווה בין שתי תכניות התערבות: תכנית אחת עודדה הורים לקרוא יותר ספרים לילדיהם והנחתה אותם כיצד להתייחם להיבטים רגשיים וחברתיים בספר (קבוצת הניסוי).
התכנית האחרת עודדה אף היא את ההורים לקרוא ספרים לילדיהם, אך בלי להנחותם כיצד לתווך את הסיפור (קבוצת הביקורת).

במחקר השתתפו 58 ילדים בני 3, 5-4, 5 והוריהם, ממיצב חברתי־כלכלי נמוך.

בכל אחת מהתכניות קיבלו ההורים מדי שבוע, במשך שישה שבועות, ספר העוסק בנושאים רגשיים־חברתיים והם התבקשו לקראו לילדם ארבע פעמים במהלך אותו שבוע.
בקבוצת הניסוי קיבלו ההורים גם הדרכה שבועית כיצד להתייחם למצבים הרגשיים־חברתיים המופיעים בספר בכל אחת מארבע הקריאות.
ההורים והילדים בשתי הקבוצות צולמו בעת קריאת הספר לפני ההתערבות ולאחריה, והילדים הוערכו במשימות שפה ובמשימת Theory of Mind) Tom).

האינטראקציות תומללו ונותח השיח בין ההורה לילד בעת קריאת הספר ולאחריו.

הממצאים העיקריים מורים כי בעקבות התכנית היה השיח המנטלי בין ההורים לבין הילדים בקבוצת הניסוי עשיר יותר, וכי ההורים והילדים בקבוצת הניסוי התייחסו לשפה ולמבנה הספר יותר מהמשתתפים בקבוצת הביקורת.

התוצאות מעודדות ומלמדות שניתן באמצעות הדרכה להעשיר את השיח המנטלי בין הורים לבין ילדי גן.

קישור לתקציר המאמר
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya