קהילת חקירה: עירוב בין מחקר פילוסופי לאמפירי

Golding, Clinton. "The Community of Inquiry: Blending Philosophical and Empirical Research", Studies in Philosophy and Education 34.2 (Mar 2015): 205-216.

מחבר המאמר טוען כי לעתים יש לשלב בין חקירות פילוסופיות לחקירות אמפיריות. הוא מתאר רצף של שיטות מחקר החל מאיסוף וניתוח נתונים ועד לטיעון והמשגה פילוסופיים. 

המחבר מתאר עמדה אפשרית אחת שבה המחקר הוא פילוסופי ואמפירי באופן שווה: קהילת החקירה שנהגתה מחדש כשיטת מחקר. בשיטה זו, קבוצת משתתפים (הקהילה) מעורבת בדיון פילוסופי ובדיאלוג כדי לענות על שאלת המחקר (החקירה).

המחבר טוען שחקירה פילוסופית שיתופית זו, המתווכת בידי פילוסוף, מספקת שיטה חדשה לאיסוף ולבחינה של נתונים. התוצאות הן טיעונים ועמדות פילוסופיים המעורבים עם ממצאים אמפיריים.

המחבר מתאר כיצד הוא השתמש בשיטה פילוסופית-אמפירית זו במחקר עכשווי כדי להעריך את חוזקן של מטאפורות החינוכיות. הוא מסכם שקהילת חקירה מהווה אמצעי מעשי לשילוב של מחקר אמפירי ופילוסופי, ושיטה חדשה ובעלת ערך למחקר בחינוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya