קהילות מקצועיות לומדות של מורי מדעים וטכנולוגיה

Scherz, Z., Yarden, A., & Eylon, B. (2021). Professional learning communities for science teachers: Models and modeling. In: A. Hofstein, A. Arcavi, B. Eylon, A.Yarden (Eds.), Long-Term Research and Development in Science Education What Have We Learned? Constructing Knowledge: Curriculum Studies in Action. (Pp: 290-305). Brill

עיקרי הדברים:

בשנת 2015, הושקה תוכנית שמטרתה לפתח קהילה מקצועית לומדת של מורי מדעים וטכנולוגיה מחטיבות הביניים בישראל, לגייס מדי שנה מועמדים רלוונטיים לקהילה זו ולהתאים את התכנים לצרכים המקצועיים של המורים

מקצועות המדעים והטכנולוגיה מסווגים כמקצועות רשות בתיכון, מגמה זו גורמת לחטיבות הביניים להימנע מהשקעה יתרה בתחומי הידע הללו

בכוחן של קהילות מקצועיות לומדות לספק לאנשי חינוך מסגרת לצורך שיתוף ידע, פיתוח מקצועי, היערכויות פדגוגיות וגיבוש חברתי-קולגיאלי

רבים ממשתתפי התוכנית חשו שגיבשו זהות מקצועית קהילתית-קולקטיבית, התוודעו לתחומי עניין חדשים, חידדו את האוריינות המדעית-טכנולוגית והפיחו מחדש את תחושת השליחות, את השאיפה למצוינות, את התשוקה והמחויבות למקצוע ואת הרצון להניע שינוי

מבוא

הוראת מדעים וטכנולוגיה בחטיבת ביניים מהווה אתגר מהותי, כמו גם הזדמנות נדירה. שכן, מדובר בשני מקצועות קריטיים מבחינה חברתית, תרבותית, כלכלית, לאומית, גלובלית ותעסוקתית שבכוחם לעצב את עתיד פני החברה הישראלית.

למרבה הצער, לפי תוכנית הלימודים בישראל, מדעים וטכנולוגיה מסווגים כמקצועות רשות בתיכון. מגמה זו גורמת לחטיבות הביניים להימנע מהשקעה יתרה בתחומי הידע הללו. ברם, הגישה צריכה להיות הפוכה. מתוקף אופיים הדינמי, החדשני ורב ההשפעה של עולמות המדעים והטכנולוגיה, מורים ורכזי מקצוע צריכים לתפקד כמפיצי בשורה וכשגרירים של התחום. עליהם, אם כך, לפתח את הידע, לשדרג את שיטות ההוראה, לחזק את המיומנויות הדיגיטליות ולטוות רשתות קשרים קולגיאליים ומקצועיים.

קהילות מקצועיות לומדות

בכוחן של קהילות מקצועיות לומדות לספק לאנשי חינוך מסגרת לצורך שיתוף ידע, היערכויות פדגוגיות וגיבוש חברתי-קולגיאלי. במסגרת זו, חברי הקבוצה יכולים להתפתח מקצועית, לקבל מידע תיאורטי, פרקטי ואקטואלי, לנתח ולאמוד את מצב הקהילה וללמוד מעמיתים.

מקרה הבוחן

בשנת 2015, מכון ויצמן למדע השיק תוכנית שמטרתה לפתח קהילה מקצועית לומדת של מורי מדעים וטכנולוגיה מחטיבות הביניים בישראל, ולגייס מדי שנה מועמדים רלוונטיים לקהילה זו. התוכנית הותאמה לצרכים המקצועיים של המורים, קיבלה מספר גדול של מורים ומורים מובילים ושאפה להגשים את המטרות הבאות:

 1. לפקח על הקהילות המקצועיות הלומדות בתחומי המדעים והמתמטיקה בישראל;
 2. למנות רכזים אזוריים עבור הקהילות המקצועיות הלומדות;
 3. לעודד הקמה של קהילות מקצועיות לומדות פנים-בית ספריות;
 4. לשכלל את שיטות ההוראה הכיתתיות ולהפוך אותן למאתגרות, איכותיות ומשמעותיו ככל הניתן;
 5. לספק לתלמידים חוויות למידה משמעותיות וחיוביות אשר, בסופו של דבר, יגבירו את המוטיבציה שלהם להמשיך ללימודי מדעים וטכנולוגיה בתיכון.

מבחינה מספרית, בשנים 2020-2015 השתתפו בתוכנית 1,021 מורים ומורות, אשר לימדו 3,363 כיתות וכ-67,000 תלמידים ברחבי ישראל.

מודלים של קהילות מקצועיות לומדות

התוכנית לבשה אופי המשלב בין הרשמי לבין הבלתי-רשמי, וכללה מחקר, הערכה ומשוב. לאורך השנים, פותחו וגובשו שני מודלים מקצועיים מרכזיים:

 1. מודל שיתוף הפעולה (Collaboration model) – שיתוף פעולה נחשב למיומנויות הכרחית בתחומי החברה והחינוך ונמדד בקהילות המקצועיות הלומדות לפי נוכחות פיזית, השתתפות פעילה, מעורבות בדיונים, תרומה למאמץ הקבוצתי, עבודת צוות, נטילת אחריות ועוד.
 2. מודל הרשת (Network model) – מודל הרשת מתבסס על רקע משותף של אינדיבידואלים אשר מתמודדים עם סיטואציות דומות, חולקים השקפות דומות ומשתייכים לקהילה מסוימת. הפרטים הללו נמצאים במערכות יחסים מקבילות עם עמיתים, מנהלים ומוסדות בתחום החינוך. בתוך כך, הקהילות המקצועיות יכולות לסייע למשתתפים להשקיע במערכות הקשרים האלו ולטפחן.

דיון

קהילות מקצועיות לומדות של מורי מדעים וטכנולוגיה בחטיבת הביניים יכולות לשמש כפלטפורמה אשר מעניקה לקהילת הידע הזו כלים חדשים להתמודדויות המורכבות הקיימות בשדה ההוראה. השילוב בין שני המודלים המוזכרים לעיל הוביל להצלחת התוכנית, לליכוד חברתי, לתמיכה קולגיאלית ולפיתוח מקצועי איכותי.

הספרות האקדמית מוכיחה כי השתייכות לקהילה מקצועית לומדת מעשירה את הידע התיאורטי, מעצימה את הכישורים הפדגוגיים, מניעה ליצירתיות ומחדדת את כושר המנהיגות. אין זה מפתיע, אם כן, כי רבים מן המשתתפים חשו שגיבשו זהות מקצועית קהילתית-קולקטיבית, התוודעו לתחומי עניין חדשים, חידדו את האוריינות המדעית-טכנולוגית והפיחו מחדש את תחושת השליחות, את השאיפה למצוינות, את התשוקה והמחויבות למקצוע ואת הרצון להניע שינוי.

 לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא קהילות מקצועיות לומדות

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya