קהילות למידה מקצועיות: בניית מיומנויות, החייאה מחדש של התשוקה, טיפוח רווחת המורה ו"פריחה" בתוך הקשרים חינוכיים חדשניים בצורה משמעותית

מאת: Susanne Owen

Owen, Susanne. Professional learning communities: building skills, reinvigorating the passion, and nurturing teacher wellbeing and “flourishing” within significantly innovative schooling contexts. Educational Review , Nov2016, Vol. 68 Issue 4, p403-419.

"למידה עמוקה" מוּנעת-תלמיד, מורים כ"מאמנים" וכ"מפעילי למידה" ויחסי מורה-תלמיד חיוביים הם כולם חלק מהנוף החינוכי המשתנה והחדשני בצורה משמעותית הדורש שינוי פדגוגי ניכר בתהליכי הוראה ולמידה.

קהילות למידה מקצועיות (professional learning communities) של מורים זוהו כאפקטיביות ביותר לתמיכה במורים בשינוי האמונות והפרקטיקות שלהם.

קיימת הסכמה רחבה לגבי המאפיינים של קהילות למידה מקצועיות ונראה שישנם קשרים עם רווחה במונחי פסיכולוגיה חיובית ומושגי מפתח של "פריחה" אף על-פי שנערך מחקר מועט לגבי כך.

המחקר הנוכחי מבקש לחקור את הקשרים הללו תוך שימוש בחקרי מקרים של שלושה בתי ספר חדשניים בצורה משמעותית, עם שיטות מחקר הכוללות חקר מסמכים, סקרים, ראיונות וקבוצות מיקוד.

ממצאי המחקר וניתוח הנתונים מדגישים את מאפייני קהילות הלמידה המקצועיות ואת קשרי הפסיכולוגיה החיובית.

המאמר מדגיש את התועלות של פיתוח הבנה גדולה יותר של קהילות למידה מקצועיות עבור בתי ספר ומערכות חינוך, על ידי שימוש בנקודת המבט של הפסיכולוגיה החיובית.

באמצעות אלמנטים של פסיכולוגיה חיובית, כגון טיפוח רגש חיובי ותחושת שליחות גדולה יותר עבור מורים בקהילות למידה מקצועיות, ישנן תועלות עבור למידה מקצועית של מורים אבל גם באופן פוטנציאלי עבור למידה ורווחה של תלמידים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שיתופיות כליבה של קהיליות למידה מקצועיות מעבר לתרבות ולהקשר: עדויות מקנדה, פינלנד וישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya