קהילות חקר פילוסופיות: החיפוש אחר משמעות ומציאת משמעות כבסיס לפיתוח תחושת אחריות

Arie Kizel. Philosophical communities of inquiry: The search for and finding of meaning as the basis for developing a sense of responsibility, childhood & philosophy, rio de janeiro, v. 13, n. 26, jan.-abr. 2017, pp. 87-103.

הניסיון להגדיר משמעות מעלה שאלות רבות, כגון האם החיים יכולים להיות משמעותיים ללא פעולות המוקדשות למטרה מרכזית או באם האחרונה מבטיחה חיים משמעותיים.

קהילות חקר הן רלוונטיות בהקשר זה משום שהן יוצרות יחסים בקרב אנשים ובין אנשים לבין הסביבה. ככל שהן פונות יותר ליחסים – חברתיים, קוגניטיביים, רגשיים וכו' – קשר זה עם עולם הילדים אפילו אם לא באופן קונקרטי, כך הם מאפשרים לאנשים צעירים לחפש אחר משמעות ולמצוא משמעות.

בבחינת הדרך שבה קהילות חקר פילוסופיות משמשות כמרחב דיאלוגי המאפשר חיפוש אחר משמעות במישור האישי והקולקטיבי, מאמר זה מבקש להרחיב את הדיון לגבי האם/כיצד מציאת משמעות ברמה פרטית או קהילתית יכולה לקדם הכרה בייחודיות הקיומית של כל פרט ואת פיתוחה של תחושת אחריות עבורו או עבורה.

בהתבסס על כתביו של מאתיו ליפמן (Matthew Lipman), המאמר מקשר את רעיונותיו לגבי מציאת משמעות בקהילות חקר פילוסופיות עם אלה של ז'אן-פול סארטר (Jean-Paul Sartre), ויקטור פראנקל (Viktor Frankl) ועמנואל לוינס (Emmanuel Levinas), בייחוד ביחס לקשר בין משמעות לבין אחריות.

למאמר המלא

ראו גם:

פילוסופיה עם ילדים כפלטפורמה חינוכית עבור למידה מכוונת עצמית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya