צריכה ביקורתית של תקשורת , הסיכסוך הישראלי פלסטיני- מדריך למרצה

 במסגרת הפרויקט של המכללה האקדמית נתניה קיים " מרכז תקשורת הוגנת " שלושה קורסים סמסטריאליים ניסויים לסטודנטים מתקדמים, יהודים וערבים, במכללה האקדמית נתניה ובמכללות להכשרת מורים אורנים ולוינסקי בשנת הלימודים 2010-2011 . . מדריך זה הוא תוצאה של לקחי הקורסים הללו. מטרתו לסייע למורים ולמרצים לקיים סדנאות, שיסייעו לתלמידים להבין את תפקודה של התקשורת בסיקור קונפליקטים וביניהם הסכסוך הישראלי-פלסטיני ולהקנות מיומנויות חיוניות לצריכה מושכלת וביקורתית של תקשורת.

הקורסים התקיימו תוך תכנון ומעקב קפדניים, של ד"ר לאה מנדלזיס מהמכללה האקדמית נתניה, וד"ר מירה פוירשטיין מהמכללה האקדמית לחינוך אורנים. ד"ר מנדלזיס העבירה את הקורס במכללה האקדמית נתניה, בסיוע מר חיים חגי. גב' מיכל ז"ק וגב' וואפא זריק סרור העבירו את הקורס במכללה האקדמית לחינוך אורנים בהנחיית ד"ר מירה פוירשטין ובמכללת לוינסקי לחינוך, בהנחיית ד"ר לאה מנדלזיס.

המדריך מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" )

החומר (תורגם לאנגלית ולערבית) הוא פרי עבודה משותפת בין מכללת אורנים, המכללה האקדמית נתניה ומכללת לוינסקי, במסגרת פרוייקט שהחל לפני שלוש שנים בחסות האיחוד האירופי.

מטרת הפרוייקט: להעמיק את הבנתם של הסטודנטים ביחס לסכסוך וייצוגו התקשורתי במדיה באמצעות תכנית באוריינות מדיה ביקורתית ואקטיבית .

ממצאי המחקר של שלב א' (בימים אלה הצוות מעבד את ממצאי שלב ב' של המחקר) מצביעים על מגמה כללית של התמתנות שחלה בקרב הסטודנטים ביחס לסכסוך ותפיסת הצד ה"אחר", ואת האפקט שהיה לתכנית בהערכה מושכלת ורחבה של הייצוג התקשורתי של אירועי הסכסוך.

בנוסף לממצאי המחקר, המפגש עם החומר מאפשר לסטודנטים להרחיב את הידע ההיסטורי והקשריו הפוליטיים-חברתיים, ואת מרכזיותה של הסביבה התקשורתית בעיצוב עמדתם ותפיסותיהם ביחס לנושא חשוב ואקטואלי זה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya