ציפיות התפקיד של מורים: אלטרואיזם, נרקסיזם אלטרואיזם פטרוני ונרקיסיזם רב-חסד

מאת: פרופסור יצחק פרידמן

מגמות , כרך מח מספר 1, נובמבר , 2011


עניינו של המאמר הנוכחי הוא המתח בין אלטרואיזם לנרקיסיזם והשילוב האפשרי ביניהם ביחסי גומלין עם תלמידיהם. הנחת היסוד של המאמר היא שמורים רואים בתלמידיהם אובייקט עצמי ( selfobject ), המשמש להם מקור לקבלת הכרה והערכה וגם יעד להוראה, למתן תשומת לב ולגילוי ידידותיות. המאמר מציג מודל חדש " ציפיות נרקסיסטיות –אלטרואיסטיות של המורים בכיתתם".
מוצע במאמרו של פרופסור יצחק פרידמן לראות בשילוב האלטרואיזם והנרקיסיזם גורם המניע אנשים לבחור במקצוע ההוראה, וכן לראות בנטיות נרקיסיסטיות ואלטרואיסטיות דיפרנציאליות אפשור להסביר ולנבא את התנהגותם של מורים בכיתה.

המאמר המלא מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ) .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya