פרקטיקות ניהול המידע האישי של המורה: מציאת המידע, שמירתו ומציאתו מחדש

Diekema, Anne R.; Olsen, M. Whitney. "Teacher Personal information management ( PIM) practices: Finding, keeping, and Re- Finding information", Journal of the Association for Information Science & Technology. Nov2014, Vol. 65 Issue 11, p2261-2277.

המאמר טוען כי לא ידוע הרבה על ניהול המידע האישי (personal information management) של המורה. ניהול המידע האישי של המורה חשוב מאוד, מאחר והמורים מנווטים במרחב מידע מורכב המסובך על ידי הדואליות של זרמי המידע הדיגיטליים והפיזיים ועל ידי דרישות משתנות על ההוראה.

המחקר הזה מגביר את ההבנה לגבי ניהול המידע האישי של המורה ומיידע לגבי התפתחותם של כלים לתמיכה במחנכים. המחקר כלל ראיונות עם 24 מורים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים. המחברים הבחינו במערכות שונות עבור ארגון המידע, והמורים מדווחים שהמערכות שלהם אפקטיביות.

מקורות חשובים עבור המידע של המורים לפי סדר חשיבותם הם אוספים אישיים, עמיתים קרובים, והאינטרנט. הממצאים העיקריים חושפים שלקבלת מידע ולשיתופו יש חלק חשוב ברכישת מידע עבור המורים ושטכנולוגיית המידע התומכת בחינוך יוצרת דרישות לא מכוונות על ניהול המידע.

לממצאים לגבי טבעו של מידע המורה, מציאת המידע של המורה, שמירתו והפרקטיקות הארגוניות יש השלכות חשובות עבור המורים עצמם, עבור מנהלי בתי הספר, מפתחים של ספריות דיגיטליות, ספרני בית הספר, מפתחים של תכניות לימודים, מפתחים של טכנולוגיות חינוכיות וקובעי מדיניות חינוכית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya