פרספקטיבות של תלמידים לגבי הפדגוגיה החיה של הכיתה

מאת: Reetta Niemi

Niemi, Reetta; Kumpulainen, Kristiina; Lipponen, Lasse; Hilppo, Jaakko. "Pupils' perspectives on the lived pedagogy of the classroom", Education 3-13, Dec2015, Vol. 43 Issue 6, p683-699.

מאמר זה מבוסס על יוזמה פדגוגית של מחקר פעולה שחוקרת מה מהווה את "הפדגוגיה החיה" של הכיתה מהפרספקטיבה של התלמידים. במאמר נעשה שימוש בראיונות קבוצתיים ובצילום כדי לאפשר לתלמידים להביע את הפרספקטיבות שלהם.

התוצאות מראות שהתלמידים ראו את הסיטואציות כמשמעותיות כאשר הם היו מסוגלים לעבוד, לפתור בעיות וליצור פריטים ביחד. התלמידים העריכו את הסיטואציות שבהן הם חוו תחושה של שייכות ויכלו להשפיע על השימוש במרחב ובזמן במהלך יום הלימודים.

המאמר שוקל אפשרויות ואתגרים הקשורים להכרה בקולות של התלמידים בפדגוגיה החיה של הכיתה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

השוואה בין סביבה כיתתית בפועל לבין סביבה כיתתית מועדפת כפי שהן נתפסות בעיני תלמידים בחטיבת הביניים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya