פרספקטיבות של מורים ביחס לתכניות קליטה מואצות חלופיות

Haim, Orly; Amdur, Lisa. Teacher perspectives on their alternative fast-track induction. Teaching Education, Dec2016, Vol. 27 Issue 4, p343-370.

המטרה של מחקר זה הייתה לחקור את אתגריהם המקצועיים ודאגותיהם של שלושים מורים בקריירה שנייה המשתתפים בתכנית קליטה מואצת חלופית במהלך שנת ההוראה הראשונה שלהם. בנוסף, המחקר חקר את הפרספקטיבות של המורים ביחס לתמיכה המוסדית שסופקה להם.

המקור העיקרי לנתונים היה דיוני חקר מקרה מקוונים ויומנים רפלקטיביים שנותחו באופן איכותני באמצעות ניתוח תוכן. התוצאות מציעות שהאתגרים והדאגות של מורים בקריירה שנייה, שהוכשרו בתכנית מואצת, אינם שונים במהותם ממורים מתחילים שהוכשרו בתכניות מסורתיות.

למרות שמורים בקריירה שנייה נכנסו למקצוע עם ניסיון חיים ועבודה נרחב, נראה כי הם תופסים את אותו חוסר התאמה שנחווה על ידי מורים אחרים בשנת ההוראה הראשונה שלהם, בין מה שהם ציפו לבין מה שהם נתקלו בו בפועל. האתגרים והדאגות העיקריים שלהם היו מרוכזים בהוראה בכיתה, יחסי מורים-תלמידים, עומס העבודה הנרחב, ומעורבותם הרגשית.

אף על פי כן, מורים בקריירה שנייה אלה הפגינו את היכולת ליישם אסטרטגיות שנרכשו במקצועות הקודמים שלהם כדי להתמודד עם האתגרים המקצועיים שהם נתקלו בהם בהקשר הבית-ספרי.

בהתבסס על תיאוריית המעבר שהוצעה בידי שלוסברג (Nancy K. Schlossberg), נחקר תהליך המעבר לתוך מקצוע ההוראה. תוך יישום המודל של שלוסברג, זוהו הדאגות המקצועיות וסוגי האסטרטגיות שבהם השתמשו המורים בקריירה שנייה כדי להתמודד עם האתגרים השונים.

תיאוריה זו גם סיפקה את המסגרת המושגית להבנת התפיסות של המורים בקריירה השנייה לגבי התמיכה המוסדית שסופקה להם והשימוש שהם עשו בה במהלך השנה. נידונות ההשתמעויות עבור תכניות להכשרת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אל תתנו לי לשכוח את המורה שרציתי להיות

"צו הלב": בחירה בהוראה לגיל הרך כקריירה שנייה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya