פרספקטיבות עכשוויות לגבי מחקר ביצירתיות בחינוך לגיל הרך – סקירת ספר

מאת: Jane Katch

reviewed by Jane Katch. " Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education", TCRecord, January 25, 2013.

המחברת בוחנת את הספר " Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education", שנכתב על ידי Olivia Saracho.

Saracho אספה קבוצת מאמרים בטווח רחב של נושאים לגבי יצירתיות בכיתה לגיל הרך, הנעים מההתפתחות ההיסטורית של התיאוריות שהשפיעו על הכותבים ועל החוקרים לגבי יצירתיות של ילדים ועד לחשיבות של הוראת חשיבה יצירתית במדעים.

פרק המבוא מסכם ההיקף של הספר, ואז מגיע החלק השני של הספר הנקרא "יסודות תיאורטיים של יצירתיות" ("“Theoretical Foundations of Creativity). קיים מגוון רב של מחקרים המראים שחשיבה יצירתית חשובה בחברה שלנו.

הפרקים בחלק זה מתארים את התיאוריות של יצירתיות אישית מאת פיאזה וויגוצקי - שילדים יכולים להיות יצירתיים במספר תחומים של למידה בעוד לא יצירתיים בתחומים אחרים.

חלק שלישי כולל מאמרים לגבי התהליך היצירתי אצל ילדים. חלק זה סוקר את המחקר על תהליכי החשיבה היצירתית של ילדים קטנים ואת התפקיד של המורים הרוצים לטפח חשיבה יצירתית.

פרקים אלה דנים בנושאים כגון: הקשר בין יצירתיות ואינטליגנציה, הקשר בין יצירתיות ומיומנויות, והקשר בין התרבות לתיאוריות של יצירתיות.

חלק רביעי, "ההתנסויות היצירתיות והאמנותיות של ילדים" (Children’s Artistic and Creative Experiences) כולל מאמרים לגבי היבטים מסוימים של יצירתיות בילדות המוקדמת: היתרון של תכניות תנועה בכיתה, הערך של האמנות בחינוך לגיל הרך, והפיתוח של הדיבור, השפה שהילדים משתמשים בה כאשר הם מדברים לעצמם לגבי הציור.

חלק חמישי, "פרספקטיבות לגבי משחק ויצירתיות" (Perspectives on Play and Creativity) כולל שלושה מאמרים הדנים כיצד יצירתיות ומשחק יכולים לעזור לילדים בהתפתחות רגשית-חברתית, וכיצד יצירתיות קשורה למשחק ולפתרון בעיות.

חלק שישי, "השלכות עבור הוראה" (Implications for Teaching), מתאר חלק מהדרכים שבהן הפרקטיקות בכיתה, התפיסה של המורים, וסגנונות ההוראה יכולים להשפיע על יצירתיות.
הוא גם כולל מאמר לגבי החשיבות של פיתוח חשיבה יצירתית במדעים, בטכנולוגיה, בהנדסה ובמתמטיקה בחינוך לגיל הרך.

הפרק האחרון כולל סיכום קצר של חלק מההתפתחויות החשובות במחקר לגבי יצירתיות והמלצות לגבי עבודה עתידית בתחום זה.

הספר " פרספקטיבות עכשוויות לגבי מחקר ביצירתיות בחינוך לגיל הרך" (Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education) מציג טווח רחב של תיאוריות במחקר לגבי יצירתיות. הוא יכול להיות סימוכין בעל ערך עבור אקדמאים וחוקרים הרוצים לסקור את התחומים החשובים של מחקר בתחום משמעותי זה. רשימות ביבליוגרפיות נרחבות בכל מאמר יכולות להוות מקור בעל ערך עבור אקדמאים המחפשים אחר מידע נוסף בכל אחד מתחומי המחקר הללו.

אף על פי שהספר התכוון להוות סימוכין עבור מורים ומחנכים, המאמרים שבו הם דיונים תיאורטיים ואינם כוללים תכניות לימודים ספציפיות להגברת היצירתיות בכיתה של הגיל הרך. אולם, המאמרים עשויים להיות שימושיים עבור מורים ומנהלים המחפשים אחר שפה שתסייע להם להסביר בבירור את ערכם של המשחק, היצירתיות והחשיבה בחדר הכיתה לגיל הרך ועל כן את הצורך בהקצאת זמן למשחק.

ראוי לציין שעריכה נוספת כדי להבהיר משפטים מבלבלים או שגויים מבחינה דקדוקית וכדי לתקן את האיות היו מקילים על קריאת ספר זה.

אולם, הסקירה של המחקר הנוכחי לגבי יצירתיות מספקת מקור חשוב עבור מלומדים ואקדמאים. הילדים בתכניות לגיל הרך זקוקים לתמיכה שלהם כדי להשיב את האיזון בין פיתוח המיומנויות הדרושות לבין הצמיחה של היצירתיות ושל המשחק, הכה חיוניים לחברה העכשווית.


קיצור לתקציר המאמר באנגלית 

 ראה גם :

למה הטכנולוגיה תמיד אשמה?

מן הסיפור אל משחק הכאילו - חקר אופיו האורייני של השיח בגיל הרך
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya