פיתוח קהילות למידה עבור תארי מחקר מתקדמים

מאת: Sarojni Choy

Choy, Sarojni; Delahaye, Brian; Saggers, Beth. "Developing learning cohorts for postgraduate research degrees", Australian Educational Researcher (Springer Science & Business Media B.V.), Mar2015, Vol. 42 Issue 1, p19-34.

פיתוח של חוקרים באמצעות לימודי מחקר לתארים מתקדמים נמצא בעדיפות גבוהה ברוב האוניברסיטאות. אולם, מחקר אודות הנחייה כפדגוגיה ואודות מודלים של הנחייה זכה לתשומת לב מוגברת רק לאחרונה.

עם כוונה לייצר חוקרים טובים בגבולות הכוללים משאבים מצומצמים מאוד, אנשי האקדמיה מחפשים כל העת אחר מודלים יעילים יותר של הנחייה עבור תלמידי מחקר לתארים מתקדמים.

מודל הנחייה של קהילת למידה (cohort) מבטיח מספר יתרונות, אך המחברים טוענים שהצלחתו נעוצה בפיתוח הייחודי של קהילת הלמידה עבור לימודי מחקר של תארים מתקדמים.

המחברים הסתמכו על הגוף ההולך וגדל של ספרות לגבי הנחיית מחקר לתארים מתקדמים כדי לתכנן, ליישם ולהעריך את הגישה שלהם לצורך פיתוח קהילת למידה של שבעה סטודנטים אשר נרשמו ללימודי תואר שני בחינוך (מחקרי).

הגישה של המחברים כללה ארבעה תנאים: סדנה ראשונית שכללה מגורים, פיתוח של קהילת לומדים, טיפוח הלמידה, והזדמנויות למידה מתמשכות. ארבעת התנאים הסתכמו בפיתוח הדרגתי של תרבות וסביבה שהסטודנטים תפסו כמטפחות וכתומכות מאוד.

מאמר זה מבוסס על נתונים שנאספו מהערכות של הסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה, ממשוב שהתקבל מנותן החסות (sponsor) של קהילת הלמידה, ומההערות הרפלקטיביות של המחברים.

ההערכה ביססה את הערך בהשקעת זמן ומשאבים לצורך פיתוח מכוון של קהילת למידה עבור לימודי מחקר לתארים מתקדמים.

בין אם קהילות הלמידה מקבלות חסות או לאו, האוניברסיטאות עדיין יצטרכו להשקיע זמן ומשאבים בפיתוח קהילת למידה על מנת שמודל קהילת הלמידה יוכל להשיג יעילות רבה יותר בהנחיית תלמידי מחקר לתארים מתקדמים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya