פיתוח מתכשרים עתידיים להוראה המשתמשים בתיאוריה הקונסטרוקטיבית בלמידה מקוונת באופן אפקטיבי

Stefan, Mihaela Aurelia and Popescu, Alexandrina Mihaela. "Forming Future-Teacher Students Using Constructivist Theory in E-Learning Effectively", eLearning & Software for Education, 2014, Issue 3, p365-369.

במאמר זה, המחברים מניחים שלמידה מקוונת (e-learning) מציעה לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד מהאדם הדוגל בקונסטרוקטיביזם ולהפך, תוך שימוש במצבים חינוכיים שבהם משאבים של ICT נמצאים בשימוש, לאוטודידקט יש את היכולת לתעד את עצמו, להשיג מידע מעודכן, להעשיר את אוצר המלים של תחום העניין ולפתח אסטרטגיות לבניית ידע.

כדי לתת תוקף להנחה הקודמת, השיטות שבהן השתמשו המחברים היו: תצפית שיטתית, שאלון וראיון בקבוצת מיקוד.

בעקבות גישת הניתוח המחקרית שלהם, המחברים פיצלו אמונות/עמדות של סטודנטים לגבי התהליך של הלמידה המקוונת, וערכו תצפיות שיטתיות לגבי התנהגות של למידה בפעילות החינוכית.

מחקר זה נועד לתמוך בהבנת המורכבות של הלמידה האקדמית, בהדגשת הרעיון של התמקצעות ההוראה, ובלמידה קונסטרוקטיביסטית הדורשת ומפתחת יכולות של למידה מקוונת.

סטודנט נלהב בתחום מסוים, לבטח לא יגביל עצמו לתמיכה הניתנת בקורס, אלא הוא יבקש להתייעץ במקורות ביבליוגרפיים מקוונים אחרים כדי לגלות ולבנות בעזרת מולטימדיה, מידע מובנה וממוקד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya