פיתוח מנהיגות דרך משחק תפקידים

מאת: Anne Kelsch

Kelsch, Anne; Hawthorne, Joan. "Leadership Development through Role-Play", Academic Leader. Oct2014, Vol. 30 Issue 10, p1-3.

המאמר דן בשימוש במשחק תפקידים כטכניקה לפיתוח סגל ההוראה כדי להציג סוגיות מפתח ולסייע למורים במכללה להבין את הפוטנציאל שלהם ואת התפקיד שהם ימלאו כדי למצות את הפוטנציאל שלהם.

הנושאים שנידונו כוללים את היתרונות שקושרו לשימוש במשחק תפקידים בהצגה ובדיון בנושאים עתירי סיכון (high-stakes) ובטכניקות שיכולות לנצל את מלוא היתרון בלימוד המורים במכללה כיצד להתייחס באופן מתאים לסוגיות בהשכלה הגבוהה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya