פיתוח מיומנות הנמקה בלמידת "אנרגיה בקצב הכימיה"

מקור וקרדיט : כתב העת על כימיה , גליון מס' 16 , פברואר 2010
מאת: ד"ר אדית וייסלברג ופרופ. יהודית דורי
 
אחת ממטרותיה של תוכנית הלימודים החדשה בכימיה לבית ספר תיכון בישראל מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה היחידה "אנרגיה בקצב הכימיה" אשר פותחה בטכניון היוותה את הבסיס למחקר העוסק בלמידת אנרגיה ודינאמיקה בתהליכים כימיים. חלקו של המחקר הדן בפיתוח מיומנות ההנמקה ויוצג כאן עוסק בשאלות הבאות:

1. כיצד תופסים המורים לכימיה את הדרישה להנמקה ביחידת הלימוד?
2. האם וכיצד לימוד של יחידה משולבת מגוון ייצוגים, בנושא אנרגיה ודינאמיקה בתהליכים כימיים, משפיע על פיתוח מיומנות הנמקה, בהשוואה ללמידת אותם הנושאים על פי תכנית הלימודים המסורתית?
3. באיזה אופן באות לידי ביטוי רמות ההבנה בכימיה בפתרון משימות הדורשות הנמקה.

משתתפי המחקר כללו 19 מורים, 140 תלמידים שהיוו את קבוצת הניסוי ולמדו על פי היחידה החדשה ו-50 תלמידים אשר למדו על פי תכנית הלימודים הקודמת והיוו קבוצת השוואה. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהועברו לפני ואחרי למידת הנושאים אנרגיה ודינאמיקה של תגובות במאמר מוצגות תפיסות מורי הניסוי כלפי הדרישה להנמקה ביחידה. כמו כן, מתוארים ממצאים המעידים על ההתפתחות שחלה במיומנות ההנמקה ובשילוב ארבע רמות ההבנה הכימית בנימוקי התלמידים של קבוצת הניסוי.
חלה עליה בסך כל הביטויים לרמות הבנה וחל מעבר מרמת התופעה המוחשית לרמות אחרות, מופשטות ומורכבות יותר. חשיבותו של המחקר הינה בפיתוח גישת הוראה והערכה המשלבת אימון במיומנויות חשיבה ברמה גבוהה והעמקה של ההבנה הכימית בקרב תלמידים הלומדים את הנושאים התיאורטיים אנרגיה ודינאמיקה בתגובות.
 
קישור 2 : המאמר המלא
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya