פיתוח ידע בהוראה באמצעות סיפורי הוראה ושימוש בחקרי –מקרים : הגישה של מכון אבניים

מכון אבניים לפיתוח ידע מעשי בחינוך עוסק בלמידת מורים מניסיונם ומניסיון מורים אחרים, ובפיתוח ידע הוראה.  המכון מפתח, בודק ומיישם מודלים של למידה מניסיון באמצעות תהליכי כתיבה, דיון, עיבוד והמשגה של אירועים וסוגיות מחיי בית הספר. אבניים פועל במסגרות קבוצתיות של מורים-עמיתים, במטרה להטמיע את המודלים במערכות השונות העוסקות בלמידת מורים בישראל ובקרב קהילת המקצוע.
השימוש בחקרי-מקרים באופן זה המלווה ביצירת השיח המקצועי הרצוי בין מורים מבתי ספר שונים משקפת אסטרטגיה פדגוגית חדשנית ועדכנית לגיבוש ידע מעשי של מורים בשטח.
 
סיפורי-הוראה הם תיאורי אירועים מחיי מורים בשדה העשייה החינוכית, הנכתבים על ידי המורים עצמם, ומבוססים על ניסיונם האישי.
סיפורי ההוראה מייצגים נושאים רחבים ואוניברסאליים, באמצעות תיאור פיסות חיים בודדות, המדגימות את מורכבותה של העשייה החינוכית. ככאלה הם מסמכים רבי-עוצמה, המהווים חלון הצצה אל ליבת המעשה החינוכי, ומשמשים כבסיס להזדהות, לחשיבה, להמשגה וללימוד עבור מורים אחרים ועבור כל מי שמתעניין בחינוך.

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  הופתעתי לראות פרסום למכון פרטי במס"ע. עם פרופ' זילברשטיין פיתחנו את הנושא של ספרות מקרים, ואנחנו ממשיכים ומפתחים את הנושא ברוח זו. באתר חסר הניתוח של המקרים, אך הוא בהחלט עשיר בחומרים ויכול להוות מצע טוב להתחלה של עבודה.

  פורסמה ב 16/12/2008 ע״י עירית דיאמנט

  הכיסוי של פורטל מס"ע אינו ערוץ מונוליטי. אם יש יוזמה פרטית מעניינת בתחומי הפדגוגיה נשתדל להביאה לידיעת מורי המורים והשדה. לכן , נתנו ביטוי גם ליוזמה של מכון אבניים , ללא קשר לשאלה אם מדובר בגוף פרטי או ציבורי . השיקול היחידי הוא רלבנטיות , שקיפות ועדכון .

  פורסמה ב 16/12/2008 ע״י עמי סלנט

  תודה לתגובתך.יתכן שיש להוסיף הסתייגות כמו זו שהוספתי במייל הקודם שלי.

  פורסמה ב 17/12/2008 ע״י עירית דיאמנט
  מה דעתך?
yyya