פיתוח חשיבה מדעית בסדרה "יופי של שפה"

"יופי של שפה" (חלקים שלישי, רביעי, חמישי) הינה סדרת ספרים בחינוך לשוני, שנכתבה על סמך הנחות יסוד ובהתאם למטרות שפורטו בתכנית הלימודים החדשה "חינוך לשוני, עברית-שפה, ספרות ותרבות לבית-הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי" (תשס"ג).
 
מה המיוחד לסדרת ספרים זו?
הייחוד המובהק ביותר של הסדרה הוא הדאגה לפיתוח החשיבה. כסדרת ספרים שנכתבה במסגרת תחום הדעת "חינוך לשוני", מטפלת הסדרה באופן שיטתי בארבעה טיפוסי-על של סוגות: טקסטים למטרות מידוע תיאור והסבר, טקסטים למטרות שכנוע וטיעון, טקסטים למטרות הפעלה וטקסטים למטרות סיפור. ייחודם של הספרים בכך שהטיפול השיטתי בנושאים הקשורים לחינוך לשוני מלווה בהבניית ותרגול שיטתיים של תהליכי חשיבה כדוגמת: הבחנה, הכללה, השוואה, היסק, יישום ופירוש, ואסטרטגיות חשיבה: חשיבה סיבתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה טיעונית ועוד.
ד"ר אברהם כהן, מזמן בספרי "יופי של שפה", טיפול במיומנויות חשיבה מגוונות באופן שיטתי וספיראלי.
 
מיומנויות החשיבה מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים:
 
א.מיומנויות הקשורות בהבהרה והבנה של רעיונות
ב.מיומנויות הקשורות ליצירת רעיונות
ג.  מיומנויות הקשורות לשיפוט רעיונות
 
 
ד"ר אברהם כהן מיישם בסדרת הספרים "יופי של שפה", הבנייה, תרגול והפעלה יעילה של תהליכי חשיבה מגוונים משלושת הסוגים שנמנו לעיל, ושל מושגים שהם אבני יסוד בהוראת תחום הדעת "מדע וטכנולוגיה". הבניית כל המיומנויות האלה, עתידה לשרת את הלומדים בתהליכי פתרון בעיות – מציאת פתרונות מיטביים, וקבלת החלות – בחירה מושכלת של האפשרות הטובה ביותר, תוך חיזוי ההשלכות של בחירה כזו על פני אחרות.
 
ראוי לציין כי חלק מן הטקסטים שמהם נגזרות הפעילויות להבניית מיומנויות החשיבה הם טקסטים מידעיים- מדעיים.
 
הסקירה הצורפת כאן מצד ימין מצביעה על דוגמאות להבניה של תהליכי חשיבה ומושגים הנחשבים מאבני היסוד של החשיבה המדעית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya