פיתוח ותיקוף כלי למדידת מוטיבציה ובקרה עצמית של תלמידים בלימודי מדעים

Velayutham, Sunitadevi , Aldridge, Jill Fraser, Barry "Development and Validation of an Instrument to Measure Students' Motivation and Self-Regulation in Science Learning."  International Journal of Science Education; Oct2011, Vol. 33 Issue 15, p2159-2179, 21p

אמונות מונעות מוטיבציה של תלמידים והתנסות עצמית מסודרת התגלו ככלי המשפיע על מעורבות התלמידים בתהליך הלמידה. יעד חשוב של הוראת המדעים הוא להעצים את התלמידים על ידי חיזוק האמונה שלהם, שהם יכולים להצליח בלימוד מדעים ולטעת בהם איסטרטגיות למידה, כדי לעזור להם להגיע להצלחה.

במאמר זה מדווח על פיתוח ותיקוף כלי מדידה של מקדמים בולטים המתייחסים למוטיבציה והבקרה העצמית של תלמידים בכתות הנמוכות של חטיבות הביניים. פיתוח הכלי, כולל, זיהוי של החלטות מפתח במוטיבציה ובקרה עצמית של התלמידים, בלימודי מדעים, המבוססות על מדע תיאורטי ומעשי. כשהושלם פיתוח הכלי, נערך ניסוי פיילוט שכלל 52 תלמידי מדעים משתי כיתות ח'.

נאספו נתונים כמותיים מ-1360 תלמידים מ-78 כתות ח',ט',י' , כמו כן, נאסף מידע איכותי מעמיק מ-10 מורי מדעים מנוסים ו-12 תלמידים מכתה ח'.

עבוד הנתונים מצביע על כך שלסקר יש מבנה קיומי חזק, כאשר משמשים בו עבור תלמידים בכתות הנמוכות של בית הספר התיכון. סקר זה יכול להיות בעל ערך שימושי ככלי לאיסוף מידע שינחה את המורים במיקוד חוזר בהוראה שלהם ויעזור להעריך את האפקטיביות של תכניות מתערבות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya