פיתוח המקצועיות דרך התמחות רפלקטיבית והתפתחות מקצועית מתמשכת

Bleach, Josephine. "Developing professionalism through reflective practice and ongoing professional development", European Early Childhood Education Research Journal, Jun2014, Vol. 22 Issue 2, p185-197

מאמר זה תורם לדיון לגבי מקצועיות בגיל הרך.

המאמר חוקר את ההשפעה של תכנית להתפתחות מקצועית מתמשכת, במיוחד מודול לגבי פרקטיקה מקצועית, על זהותם כאנשי מקצוע לגיל הרך של אנשי מקצוע בתחום החינוך והטיפול בילדים בגיל הרך.

מחקר הפעולה מעודכן לגבי ההתפתחות של התכנית והבטיח שקולו של כל אחד יישמע.

סופקה גם תמיכה בפיתוח הידע הפדגוגי בהוראה ובלמידה של המשתתפים.

ניתוח של הנתונים חשף כיצד, באמצעות פרקטיקה רפלקטיבית ותכנון פעולה, השתנתה התפיסה של אנשי המקצוע בתחום הטיפול והחינוך לגיל הרך את עצמם.

באמצעות הערכה באופן פעיל של הפרקטיקה שלהם עצמם ומדידתה כנגד התיאוריה והשיח הרשמי לגבי המסגרות של תכנית הלימודים ולגבי האיכות בשנים הראשונות, המשתתפים השיגו ידע חדש לגבי עצמם ולגבי ההוראה שלהם.

הם גם רכשו את השפה המקצועית הדרושה כדי לדון בלמידה של הילדים ובפרקטיקה שלהם עם אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya