פיתוח הידע בהוראת המדעים של פרחי הוראה באמצעות מועדוני וידאו

Johnson, Heather, & Cotterman, Michelle (2015). Developing preservice teachers' knowledge of science teaching through video clubs. Journal of Science Teacher Education, 26(4), 393-417.

אף שידיעה מספקת של תוכן היא דרישה מוקדמת טבעית של הוראה, למורים צריכה להיות היכולת לפרש תוכן בדרכים שיקדמו את למידת התלמידים. השאלה כיצד לתמוך במורים מתחילים בפיתוח ובזיכוך ידע התוכן שלהם לצורכי הוראה היא שאלה מכרעת הנוגעת באותה מידה גם למכשירי מורים.

לאחרונה נבדקת האפשרות להשתמש במועדוני וידאו (Video Clubs), שהם למעשה דרך מקוונת המאפשרת ליוצרים ולשחקנים להעביר תצלומים וסרטונים על פלטפורמה ברשת, כדרך ללמידת מורים.

החוקרים הניחו ששילוב בין מועדוני וידאו לבין חוויות ההוראה של סטודנטים עשוי להוות פורום לפרחי הוראה. פורום זה יכול לאפשר דיון בנושאים רלוונטיים למסלול המקצועי שלהם באמצעות חשיפה למודלים של הוראת עמיתים והזדמנויות לרפלקציה על ההתנסויות שלהם.

במחקר בחנו החוקרים כיצד פרחי הוראה להוראת המדעים בבית הספר התיכון עשו שימוש במועדון וידאו לבנייה מחודשת של הידע הכללי שלהם במדעים לצורך הוראת המדע.

הממצאים מצביעים על כך שמועדוני וידאו אפשרו לפרחי ההוראה למנף את חשיבת התלמידים ואת מקורות ההוראה כדי להעמיק את הבנתם של התלמידים בתוכן המדעי.

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

כיצד הייצוג שמורים בוחרים בו מסביר את האופן שבו נטייתם כלפי הוראת המדעים באה לידי ביטוי בפרקטיקה שלהם

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya