פיתוח החשיבה – אתגר בהכשרת מורים

מקור: פיתוח החשיבה – אתגר בהכשרת מורים, מחקר מלווה תהליכי למידה והתנסות
מונוגרפיות בחינוך, הוצאת מכון מופ"ת, נובמבר 2005, 191 עמ'

הספר נועד לסקור ולהדגים את הידע על חשיבה מדעית ועל יחסי גומלין בינה לבין לימוד מדעים, את הגישה המומלצת לפיתוח החשיבה של סטודנטים להוראה במוסדות להכשרת מורים ואת שלבי התכנון והביצוע.
בספר מוצגות פעילויות שפותחו ו"צמחו" במכללת סמינר הקיבוצים בהנחיית וינברגר והן אמורות לסייע בפיתוח החשיבה של סטודנטים להוראה כדי שהפוטנציאל של למידה משמעותית ינוצל כראוי.
המחקר המתואר במונוגרפיה מדגים תכנית לשילוב של הוראת החשיבה בהכשרת מורים למדעים במכללה ומתייחס להיבטים של ידע דיסציפלינרי וידע פדגוגי תלוי תוכן בתחום של פיתוח תפקודי חשיבה גבוהים במסגרת הכשרת מורים.

התרומה המעשית של המחקר מתבטאת בהצעת דרכים להערכת תהליכים המתרחשים במהלך הכשרתם של סטודנטים להוראה בנושא פיתוח החשיבה בהוראת המדעים. ההערכה כוללת היבטים אלה:
תיאוריות, תפיסות ועמדות בנושא פיתוח החשיבה בהוראת מדעים תפקודי חשיבה גבוהים שליטה ותפקוד בהיבטים דידקטיים הקשורים לפיתוח החשיבה במסגרת הוראת המדעים מודעות לתהליכי למידה וחשיבה המתרחשים בהוראת מדע בגישה המטפחת חשיבה.

התרומה התיאורטית של המחקר היא באפיון התפתחותם של הסטודנטים בתחום של פיתוח החשיבה בהוראת מדעים. במהלך הקורס אובחנו באמצעות התלקיטים שלושה שלבים בתהליך התפתחותם:

בתחילת הקורס – שלב המאופיין בשיווי משקל קוגניטיבי;
באמצע הקורס – שלב המאופיין בדיסוננס קוגניטיבי;
בסוף הקורס – שלב המאופיין בחזרה לשיווי משקל קוגניטיבי.

ההמלצה המרכזית של המחקר היא להוסיף לתכניות הלימודים של סטודנטים להוראה את ההכשרה לקראת פיתוח תפקודי חשיבה גבוהים בהוראת מדעים. יש צורך לשנות את דרכי ההוראה של תחומי התוכן בהכשרת מורים: ההוראה בקורסים דיסציפלינריים צריכה להיות מכוונת לפיתוח החשיבה, ללמידה פעילה ולבניית משמעויות בקרב הסטודנטים.

מבנה הספר:

שער ראשון: ידע וחשיבה של מורים

פרק א', קוגניציה של מורים, ופרק ב', טיפוח החשיבה של מורים במסגרת הכשרתם, סוקרים בקצרה היבטים רלוונטיים מן הספרות המקצועית על בנייה מחדש של ידע המורה בתחום של הוראת החשיבה.

שער שני: מחקר מלווה קורס לטיפוח החשיבה בהכשרה להוראת המדעים

פרק ג', מהלך המחקר, סוקר את המתודולוגיה של המחקר: השאלות, המערך, המדגם והכלים.
פרק ד', מהלך הקורס "פיתוח החשיבה בהוראת מדעים", מציג מערכי הוראה המכוונים לטיפוח תפיסות, מיומנויות, עמדות והתנהגויות של הסטודנטים בתחום הנלמד.

שער שלישי: השפעת הלמידה וההתנסות על טיפוח החשיבה

בשער זה מתוארות תוצאות המחקר בשלושה פרקים:
פרק ה', תפקודי חשיבה גבוהים של הסטודנטים, מסרטט תמונת מצב של אוכלוסיית הסטודנטים המתכשרים להוראת המדעים מבחינת תפקודי חשיבה גבוהים.
פרק ו', התהליכים שהתרחשו במהלך הקורס, מתעד ומנתח את התהליכים שחוו הסטודנטים במהלך הקורס במכללות להכשרת מורים: הם למדו לחשוב, להורות חשיבה ולחשוב על הוראת החשיבה.
פרק ז', מאפייני ההוראה של הסטודנטים בעבודתם המעשית, בוחן את התהליכים שהתרחשו בקרב הסטודנטים, הן במהלך הקורס כלומדים והן במהלך עבודתם המעשית כמלמדים.
פרק ח', סיכום הממצאים ודיון, בונה תיאוריה המעוגנת בשדה בזיקה לרקע התאורטי, מסכם את תרומת המחקר מבחינה עיונית ומעשית, וממליץ על דרכים לקידום הנושא "פיתוח החשיבה" במוסדות להכשרת מורים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אין

    פורסמה ב 30/06/2010 ע״י ישראל מונדרוביץ
    מה דעתך?
yyya