פירוק "חבילת הידע השלמה": המאפיינים המתהווים של המודל הפדגוגי המשולב TPACK מתוך מחקר על פרחי הוראה המלמדים בעזרת טכנולוגיה

Jaipal Kamini, Figg Candace. Unpacking the “Total PACKage”: Emergent TPACK Characteristics From a Study of Preservice Teachers Teaching With Technology", Journal of Technology and Teacher Education, 18(3), 415-441. (2010).המאמר מציע מסגרת המשרטטת מאפיינים מסוימים לגבי תמיכה בפרחי הוראה המשלבים את הטכנולוגיה בפרקטיקה בכיתה.

ארבעה פרחי הוראה השתתפו ביוזמה שיתופית בבית הספר, שבה שילבו טכנולוגיה בפרקטיקת ההוראה. במהלך ההשתתפות בתכנית זו, שני חברי סגל אקדמי, היועץ הטכנולוגיה לוועד בית הספר וסטודנט לתואר שני תמכו בסטודנטים בעת שילוב הטכנולוגיה במהלך ההוראה.

איסוף הנתונים כלל ראיונות בקבוצת מיקוד לפני ההשתתפות במחקר ואחריו, ראיונות אינדיבידואליים, פגישות תכנון ותמיכה, מערכי שיעור ותצפיות על פרחי ההוראה במהלך השיעורים בכיתה.

המסגרת המוצעת במאמר מרחיבה את ההבנה של המודל הנוכחי של ה-TPACK, שפיתחו הפרופסורים Koehler and Mishra בשנת 2008, לגבי פרטיקת הכיתה.קישור לתקציר המאמר באנגלית בפורטל ITEC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya