פייסבוק לעומת מערכות למידה מתוקשבות מסוג LMS – הויכוח נמשך

הסוגיה של תפיסה אחרת של מערכות ניהול למידה מתוקשבות ( LMS) לא יורדת מן הכותרות בעולם. במאמר שנתפרסם בחודש מרץ 2010 שוב עולה ההשאלה מדוע מיליוני אנשים נמשכים לעבוד ברשתות חברתיות מסוג פייסבוק? . מדוע חווית המשתמש ברשתות חברתיות כגון פייסבוק היא כה רבה בעוד מערכות הלמידה המתוקשבות הקיימות מסוג LMS  אינן גורמות להתלהבות אצל הלומדים? אולי כדאי לאמץ את הארכיטקטורה של רשתות חברתיות בתכנון אחר של מערכות למידה מתוקשבות.
ראה גם :

פייסבוק וחינוך - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

Udutu 

הארה של אריאלה לונברג בנושא :
נראה כי מערכות למידה מתוקשבות מסוג LMS משכפלות את המציאות הבית ספרית/כיתתית ומאפשרות שליטה רבה של המורה ושל הארגון על תהליך הלמידה- החינוך של התלמיד. כל זאת בעזרת משימות מובנות (יותר ופחות) ומרכזיותו של המורה בתהליך. המורה מעלה משימה - התלמידים עונים, המורה מעריך את תשובותיהם של התלמידים וכן הלאה. מערכות אידיאליות לכאורה המדמות את המציאות כפי שהיא היום בבית ספר- מורה- לוח (אינטראקטיבי או אחר)- תלמידים. לעומת זאת, הרשתות החברתיות שבהן חיים התלמידים ולעיתים קרובות גם מבוגרים, מאפשרות את המשחק שכל כך חסר בלמידה הכיתתית, את השיתופיות, את השקיפות ומציאות אחרת- שבה אין "מבוגר אחראי" וללמידה שלהם אין קוראים למידה. בדומה לאברום רותם אני סבורה שצריך לשלב מערכות חברתיות כאלה בלמידה, אך יש להבין כי שינוי הפרדיגמה החינוכית הוא גדול והפערים בין למידה כזו לבין למידה כיתתית הם עצומים. קיימות היום פלטפורמות, טובות יותר ופחות, לעניין זה- ואני מתנסה בווריאציות של למידה מעין זו (גם ברשת Elgg- בהתאמתה ותמיכתה של סוזן צעירי), המאפשרת דגמים גמישים של למידה, תוך איסוף תובנות, מדי שנה בשנה (זו השנה השלישית להתנסויותיי ברשתות אלה ללמידה). אם ניתן לדמות למידה בעזרת מערכות ניהול למידה למשחק לגו שבו החלקים אמורים להתאים זה לזה על מנת לבנות דגם מוכן מראש, הרשת חברתית (ייעודית) מאפשרת לקחת את את אותן קוביות לגו, לפזר אותן ולבנות מהן משהו חדש ואחר. בשל המבנה של הרשת החברתית, תפקידיהם של המורה והלומד עשויים להתערבב וליצור מבנה חדש ומעניין.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya