פייסבוק בכיתה , ממרחב חברתי למרחב פדגוגי שיתופי

ליקט וערך :עמי סלנט , עורך פורטל מס"ע במכון מופ"ת


סקירת מידע הסוקרת באופן שיטתי מקורות מידע אשר התפרסמו בארץ ובעולם לגבי שילוב הפייסבוק בהוראה פעילה ובכיתות הלימוד.

 חלק א' של הסקירה סוקר את ההתפתחויות במערכת החינוך בישראל.

חלק ב' של הסקירה סוקר את ההתפתחויות בחו"ל, הדילמות הפדגוגיות בסוגיה זו , וההמלצות הפדגוגיות לצד הצגת מקרים, יוזמות ופעילויות של מורים לגבי שילוב הפייסבוק בכיתה .

פייסבוק בכיתה , ממרחב חברתי למרחב פדגוגי שיתופי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya