עתיד הלמידה המתוקשבת מבוססת LMS – בעד ונגד

מאת: David Jones
אחד הויכוחים המעניינים כיום בתחום התקשוב באוסטרליה ובארה"ב נוגע לגבי עתידם של מערכות ניהול הלמידה המתוקשבות הידועות כLMS. הדוגמא הקלאסית למערכת ניהול למידה מתוקשבת היא מערכת "היי-לרן" של בריטניקה או מערכת Blackboard ובמידה מסוימת גם מערכות הMOODLE המייצגות סוג של LMS .

בויכוח על דמות מערכת הלמידה המתוקשבת העתידית והרצויה ניצבים אנשי התקשוב בכלל והתקשוב החינוכי בפרט משני צידי המתרס . מצד אחד אלו הטוענים כי מערכות הlms ימשיכו להתקיים ומצד שני אלו הטוענים נחרצות כי אין עתיד למערכות ניהול הלמידה המתוקשבות . הטוענים נגד הlms שואבים את השראתם מתפיסתו של פרופסור Chris Dede. הוא טוען כי סביבות הlms משבשות את סביבות הלמידה הטבעיות בלמידה המתוקשבות. מה שקרה הוא שהכלים המתוקשבים Web 2.0 התפתחו והתבגרו והם נותנים מענה ליצירת מרחב למידה מתוקשב טבעי.

 גם לתומכים בעתיד הLMS  יש טיעונים כבדי משקל.  הם טוענים שמערכות LMS יוצרות הבנייה שיטתית בתהליכי הלמידה המתוקשבים והם לכן חיוניים הן ללומדים והן למרצים/מנחי הקורס. טיעון נוסף : מערכות הLMS יוצרות מרחב למידה מותחם וסגור - העדפה של מרבית המרצים.

נכון שבלמידה מתוקשבת יש צורך במעטפת מבנית שאותה סיפקו מערכות הLMS עד כה. אבל כיום טוענים חוקרים ומומחי תקשוב כי המעטפת המבנית הזו יצרה גם אילוצים וכבדות בלמידה המתוקשבת. היום ניתן ליצור בקלות מרחב למידה מתוקשב שיתופי יעיל באינטרנט גם ללא מערכת LMS .

יעידו על כך אלפי מרחבי הלמידה המתוקשבים השיתופיים שקמו ברשתות חברתיות כגון ELGG או פייסבוק שבהם התחוללה למידה מתוקשבת טבעית וזורמת יותר ( גילוי נאות : כותב הסיכום לעברית עבר בעצמו ממערכת LMS למרחב שיתופי באינטרנט - בפייסבוק וראה כי טוב ולכן אינו אובייקטיבי בויכוח) .

 דוגמאות נוספות למרחבי למידה מתוקשבת מוצלחים בהם הועצמו לומדים ניתן למצוא ברשת "שלובים" ( מבוססת ELGG ) של מכון מופ"ת במרחבים המתוקשבים של דוידה פולק וד"ר צביה לוטן .

בכל מקרה , כותב המאמר המקורי באנגלית מנסה להעלות מאפיינים של מערכת למידה מתוקשבת אותה הוא מגדיר כVLE , מערכת פתוחה יותר וגמישה יותר הכוללת כלי Web 2. אך מאפשרת גם שימוש בכלים מוכרים למנחה הקורס.

למאמר המקורי באנגלית

Why learning management systems will probably go away

  כותב המאמר הוא פרופסור לחינוך באוסטרליה

עמדת התומכים במערכות LMS ובעתיד שלהם
 

למרחבי הלמידה ברשת "שלובים" : המרחב המתוקשב בהנחיית דוידה פולק,


למאמר על פייסבוק כמרחב למידה שיתופי

Facebook vs The LMS: Can Someone explain this to me?


Using a Facebook Group As a Learning Management System

Facebook as a Course Management Tool
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya