עשרה מאפיינים של למידה אותנטית

Steve Wheeler. "10 characteristics of authentic learning", http://steve-wheeler.blogspot.co.il, 29 November 2012.


למידה אותנטית (והערכה אותנטית) קשורות לא רק לידע שהתלמידים מקבלים, אלא גם לייצור הידע שהם יכולים להשיג בעצמם. לא ניתן להגיע ללמידה כזו בתקופת זמן קצרה. אולם ניתן לטפחה מוקדם.

למידה מורכבת וחוזרת מסוג זה אורכת תקופת חיים של לימוד, והיא תמיד מבוססת על התנסות בעולם האמיתי.

המחבר מפרט להלן רשימה של עשרה מאפיינים של למידה אותנטית שהכינו ריבס ועמיתיו (Reeves et al., 2002). רשימה זו מהווה, לדעתו של המחבר, ערכת כלים שימושית עבור כל מורה שרוצה להבטיח שהוא תומך בכיתתו בלמידה אותנטית:

1. רלוונטיות לעולם האמיתי: הפעילויות תואמות ככל האפשר למשימות של אנשי מקצוע בעולם האמיתי יותר מאשר הן פעילויות מבוססות כיתה.

2. מוגדרות היטב: הפעילויות דורשות מהתלמידים להגדיר את המשימות ותת-המשימות צריכות להשלים את הפעילות.

3. משימות מורכבות: השלמת הפעילויות אורכת ימים, שבועות וחודשים מאשר מספר שעות. הפעילויות דורשות השקעה ניכרת של זמן ומשאבים אינטלקטואליים.

4. פרספקטיבות רבות: ניתנת לתלמידים הזדמנות לבחון את המשימה מפרספקטיבות שונות תוך שימוש במגוון משאבים, ולהפריד מידע רלוונטי ממידע בלתי רלוונטי.

5. שיתופית: שיתוף פעולה הוא הוא חיוני ונדרש להשלמת המשימה.

6. בעלת ערך: מספקת הזדמנות לעשות רפלקציה ולשתף את הערכים והאמונות של התלמידים.

7. בין-תחומית: הפעילויות מעודדות פרספקטיבות בין-תחומיות ומאפשרות ללומדים למלא תפקידים מגוונים ולבנות מומחיות שניתן ליישמה מעבר לתחום אחד מוגדר היטב.

8. מוערכת מבחינה אותנטית: ההערכה משולבת כיחידה אחת עם הלמידה באופן שיוצר רפלקציה לגבי האופן שבו נשפטת האיכות בעולם האמיתי.

9. תוצרים אותנטיים: הפעילויות האותנטיות יוצרות תוצרים מבריקים בעלי ערך לכשעצמם יותר מאשר כהכנה למשהו אחר.

10. תוצאות אפשריות רבות: הפעילויות מאפשרות טווח ומגוון של תוצאות הפתוחות לפתרונות רבים של הטבע המקורי, יותר מאשר תגובה נכונה אחת שהושגה על ידי יישום של כללים ונהלים שהוגדרו מראש. 

 


References
Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2002). Authentic activity as a model for web-based learning. 2002 Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם : מאמרים נוספים בפורטל מס"ע על למידה אותנטית
    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    זו דרך הלמידה הכי טובה שרק אפשר ללמד. מורה שמאפשר/ת למידה זו , למעשה מלמדת את הילדים לדוג.

    פורסמה ב 25/11/2022 ע״י ענבר אלהנדי
    מה דעתך?
yyya